האם מרתף ששימש למגורים יכול להיחשב דירת מגורים ?

האם מרתף ששימש למגורים יכול להיחשב דירת מגורים

המחוקק בחר להעניק הטבות במיסים (רכישה ו- שבח) לרוכשים ומוכרים דירת מגורים מזכה. בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ”ג-1963 (להלן: “החוק”) המחוקק הגדיר את המונחים דירת מגורים ו- דירת מגורים מזכה.

חוק ההסדרים – תיקוני חקיקה במיסוי מקרקעין

חוק ההסדרים - תיקוני חקיקה במיסוי מקרקעין

משבר הדיור בישראל הנגרם כידוע מהיצע נמוך שאינו מצליח לספק את הביקוש ההולך וגובר מצריך את הממשלה לנסות ולהגדיל ההיצע באמצעות עידוד המגזר הפרטי לבנות דירות על מקרקעין המיועדים לכך. וכך, הממשלה מעניקה “גזרים” בצורת הטבות מיסוי למי שיפעל לבניה כאמור,
ואלו שלא ינהגו כך יקבלו “מקלות” בצורה של הכבדה בנטל המס.

איך מכירת דירה פטורה תחויב במס שבח ?

איך מכירת דירה פטורה תחויב במס שבח ?

כידוע, תושב ישראל (לעיתים גם “תושב חוץ”) המוכר דירתו היחידה בישראל זכאי בגינה לפטור מתשלום מס שבח, כמובן כל עוד הדירה והבעלים ממלאים את מכלול התנאים המנויים בסעיפים 49א ו- 49ב(2) לחוק מיסוי מקרקעין (להלן: “חוק מיסוי מקרקעין”).

5 דרכים לחסוך במס שבח

חיסכון כסף

חוק מיסוי מקרקעין (להלן: “החוק”) עבר ועובר מידי פעם תיקוני חקיקה המשפיעים על כלל האזרחים המחזיקים, או מתעתדים להחזיק, נכסי נדל”ן בישראל. התיקון המהותי האחרון הינו תיקון 76 לחוק (להלן: “תיקון 76”) אשר חלקו נכנס לתוקף במהלך חודש 8/13 ומרביתו ב- 1/1/14. תיקון 76 השפיע הן לגבי מס רכישה והן לגבי מס השבח (מאמר זה עוסק בסוגיית מס השבח ולכן לא מצאתי לנכון לפרט לגבי השינויים המהותיים שחלו במס הרכישה בעקבות תיקון 76).

משפצים ביתכם ? היזהרו לא להיחשב עברייני מס !

משפצים? היזהרו מתאונות מס!

עונת הקיץ שלאחריה מגיעה תקופת החגים, מביאה עימה רוחות של שינוי, של התחדשות, אשר באים לידי ביטוי גם ברצון לשנות ולשפץ את ביתנו, בין אם מדובר בשיפוץ קוסמטי ובין אם מדובר בשיפוץ נרחב.

עו”ד / רו”ח / יועצי מס – היזהרו מרשלנות בחישובי המיסים !

רשלנות בחישוב מס שבח (וגם מס הרכישה)

כידוע, בעסקת מקרקעין הרוכש בד”כ יחויב במס רכישה, ואילו לגבי המוכר – לעיתים יחול עליו חיוב במס השבח.
נתחיל בכך, כי ככלל, עוד בטרם ביצוע עסקת נדל”ן, ראוי ורצוי שהן הרוכש והן המוכר יהיו מודעים לחבויות המס העשויות לחול עליהם בגין ביצוע אותה עסקה.

זהירות – רכישת חלק בדירת ירושה עלולה לפגוע בפטור דירה יחידה

רכישת חלק בדירת ירושה עלולה לפגוע בפטור דירה יחידה

המחוקק בחוק מיסוי מקרקעין (להלן: “חוק מיסוי מקרקעין“) בחר להעניק במקרים מאוד מסוימים פטור ממס שבח בעת מכירת דירת מגורים, לדוגמא:

בעל דירה יחידה זכאי לפטור ממס השבח (אם עומד בהוראות הסעיפים) (להלן: “דירה יחידה“).

כמו-כן ידוע כי יחיד שהינו בעלים של עד 1/3 בדירה אחרת,
ועד 1/2 בדירת ירושה (להלן: “דירת הירושה“),
אינם מאיינים את זכאותו לפטור ממס השבח לגבי דירתו היחידה.

מהי “סיבה מספקת” להארכת מועד לתיקון שומה

מהי "סיבה מספקת" להארכת מועד לתיקון שומה

ידוע כי איש מקצוע חייב להיות מקצועי בתחום עיסוקו, זה נכון לכל איש מקצוע, בוודאי לעו”ד בכלל, ולעו”ד העוסקים במיסוי מקרקעין – בפרט. שהרי צריך להבין כי אי ידיעת החוק, או חוסר בקיאות בו, עלולה לגרום נזק כבד ללקוחות.