האם מרתף ששימש למגורים יכול להיחשב דירת מגורים ?

האם מרתף ששימש למגורים יכול להיחשב דירת מגורים

המחוקק בחר להעניק הטבות במיסים (רכישה ו- שבח) לרוכשים ומוכרים דירת מגורים מזכה. בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ”ג-1963 (להלן: “החוק”) המחוקק הגדיר את המונחים דירת מגורים ו- דירת מגורים מזכה.