חוק ההסדרים – תיקוני חקיקה במיסוי מקרקעין

חוק ההסדרים - תיקוני חקיקה במיסוי מקרקעין

משבר הדיור בישראל הנגרם כידוע מהיצע נמוך שאינו מצליח לספק את הביקוש ההולך וגובר מצריך את הממשלה לנסות ולהגדיל ההיצע באמצעות עידוד המגזר הפרטי לבנות דירות על מקרקעין המיועדים לכך. וכך, הממשלה מעניקה “גזרים” בצורת הטבות מיסוי למי שיפעל לבניה כאמור,
ואלו שלא ינהגו כך יקבלו “מקלות” בצורה של הכבדה בנטל המס.