משפצים ביתכם ? היזהרו לא להיחשב עברייני מס !

משפצים? היזהרו מתאונות מס!

עונת הקיץ שלאחריה מגיעה תקופת החגים, מביאה עימה רוחות של שינוי, של התחדשות, אשר באים לידי ביטוי גם ברצון לשנות ולשפץ את ביתנו, בין אם מדובר בשיפוץ קוסמטי ובין אם מדובר בשיפוץ נרחב.

לעבוד מהבית – ולחסוך במיסים

לעבוד מהבית ולחסוך במיסיםם

בימים אלו שרבים מאיתנו, במקרה הטוב הוצאו לחל”ת ובמקרה הפחות טוב פוטרו ממקום עבודתם, כל אחד ואחת מאיתנו מנסה ראשית להקטין הוצאות. מצד שני, אם וכאשר מצליחים לייצר הכנסות, השאיפה היא (בד”כ) לנצל ככל האפשר את הוראות החוק לשם הקטנת נטל המס.

תקנות להארכת מועדים בדיני מיסים בעקבות הקורונה

הארכת מועדים במיסים

לאחרונה, עקב נגיף הקורונה, הותקנו תקנות להארכת מועדים לענין פקודת מס הכנסה (לרבות חוק עידוד השקעות הון), חוק מע”מ וחוק מיסוי מקרקעין (מס שבח ורכישה).

ואולם, עם פרסום התקנות פניתי לסמנכ”ל מיסוי מקרקעין, מר שי אהרונוביץ’, והפנתי תשומת ליבו לכך שנכון לעכשיו לא האריכו את המועדים לענין מס רכישה ומס שבח.

במצב דברים שכזה עלול להיווצר עיוות שהציבור יתקשה לעמוד בו !

קיבלתם הכנסות משכ”ד למגורים ?! יתכן ואתם חייבים בדיווח ותשלום המס עד סוף ינואר !

הכנסות משכר דירה

לאחר שסיימנו את כל ההכנות וההיערכויות החשובות שביצענו לקראת תום שנת 2019, עבור לקוחותינו ועבור עצמנו, אנו נכנסים לשנת 2020, ואין אנו יכולים לנוח על זרי הדפנה. העבודה נמשכת, ואיתה הציפיות הגדולות של לקוחותינו: הן להיות זמינים עבורם והן – תמיד להיות מעודכנים, בכל ענין וענין. בימים אלו כדאי לדעת וליידע שבעלי דירות המושכרות למגורים, המעוניינים לשלם על הכנסותיהם משכ”ד זה, מס סופי, צריכים לשלמו עד 30/1/2020 (תשלום לאחר מועד זה יגרור חיוב של ריבית והצמדה).

החשיבות הרבה במועד העלאת טענות בדיוני המס

דיוני מס

ישנם מקרים בהם בדיוני השומות הנערכים במשרדי רשות המיסים הצדדים לא מגיעים להסכמות והדיונים עולים על שרטון. בדרך-כלל, במצב דברים כאמור רשות המיסים מוציאה לנישום צווים. הנישום מצידו, לאחר קבלת הצווים, יכול לפעול בשני אפיקים: לשלם את המס כפי שנקבע בצווים או להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי.

קבלנים ויזמים – יכולים לחסוך (והרבה) בתשלומי המיסים !

קבלנים? יכולים לחסוך

קבלנים ויזמים הבונים דירות למגורים לא תמיד מודעים לאפשרויות העומדות בפניהם לחסוך בתשלומי המיסים. במצב שכזה שומה עלינו, כעו”ד המסייעים להם, ליידעם בהטבות המס המוענקות להם במסגרת החוק, והם יבחרו האם לנצלן, אם לאו.

במאמרי זה אני בחרתי לפרט את ההטבות הגלומות בחוק ותיק מאוד, שחוקק עוד בשנת 1968, שלמרבה הצער אינו משווק ומיוחצן מספיק. כוונתי היא לחוק לעידוד בניה להשכרה למגורים, אשר מצוי בפרק שביעי 1 לחוק העידוד (להלן: “החוק” או “חוק העידוד“).

החוק הינו חלק מחוקי עידוד השקעות הון ויישומו בפועל נעשה באמצעות מנהלת מרכז ההשקעות (להלן: “המנהלת“) אשר אף ניסחה נוהל לענין אישור תוכניות להקמה, הרחבה או רכישה של נכס שהוא בניין להשכרה למגורים בהתאם לפרק שביעי 1 לחוק לעידוד השקעות הון (להלן: “הנוהל“).

כיצד מדווחים על עסקת מכר שהתמורה תשולם בעתיד ?

חישוב כסף

לא אחת אנו נחשפים לעסקאות של מכירת זכויות בתאגיד (להלן: “העסקאות“) כאשר בהסכם נקבע כי הוא יכנס לתוקפו רק בהתקיימו של תנאי מתלה, ואילו בהסכמים אחרים אנו עדים לכך כי הצדדים קבעו שחלק מהתמורה תועבר במועדים עתידיים (להלן: “התשלומים העתידיים“).

פיצוי בגין “עגמת נפש” – מה דינו לצרכי מס ?

עוגמת נפש

ישנם מקרים בהם יחסי העבודה מסתיימים בצורה לא נאותה, ולעיתים העובד פונה להליכים משפטיים כנגד מעסיקו לשעבר. בד”כ הליכים אלו מתנהלים בבית הדין לעבודה. בית הדין לעבודה דן בסוגיה ופוסק את פסק דינו, כאשר לא אחת נוצר מצב בו במהלך ההתדיינות העובד והמעסיק (להלן: “הצדדים“) מגיעים לפשרה, אשר מובאת לאישורו של בית המשפט.