בורסה
מע"מ
עורך דין ורואה חשבון יוסי קורן
קונים/מוכרים ני”ע בבורסה ? – יתכן ותחויבו (גם) במע”מ

תופעה ידועה ונפוצה היא, כי רבים ממשקי הבית בישראל משקיעים חלק מכספי החסכונות שלהם במסחר בני”ע בבורסה (בישראל, או מחוצה לה) באופן עצמאי. כאמור, מדובר בתופעה מקובלת, כאשר כיום הנגישות והזמינות הפכו את היכולת לקנות ולמכור ני”ע בבורסה להליך פשוט ולא מורכב. לאור ההתפתחות הטכנולוגית, ניתן היום לקנות ולמכור ני”ע באמצעות המחשב בבית, ואפילו באמצעות הטלפונים החכמים, בכל מקום בו אנו מצויים.

קרא עוד »
חישוב תמורה בעסקת קומבינציה
מס שבח
עורך דין ורואה חשבון יוסי קורן
כיצד מחושבת התמורה בעסקת קומבינציה במנגנון “מכר חלקי”

כידוע, עסקאות בין בעלי זכויות במקרקעין לבין הקבלנים יכולות להתנהל באופנים שונים. האינטרס המשותף ביניהם הוא רצונם המשותף של הצדדים להימנע מהוצאה מידית של כספים, בין אם מדובר בתשלומים עבור רכישת הזכות במקרקעין ובין אם מדובר בתשלומי המס עקב ביצועה של העסקה במקרקעין. אחת מהדרכים הנפוצות והמקובלות היא עריכת הסכם קומבינציה.

קרא עוד »
שינויי מס ב2018
מס שבח
עורך דין ורואה חשבון יוסי קורן
השינויים שיחולו החל מ- 1/1/18 בחוק מיסוי מקרקעין

חוק מיסוי מקרקעין (להלן: “החוק”) עבר שינוי מהותי ורחב במהלך 2013 במסגרת תיקון 76, שרובו נכנס לתוקפו בתחילת שנת 2014 (להלן: “התיקון”). התיקון יצר מהפיכה בהקשר של הפטור המוענק למוכר דירת מגורים מזכה. כידוע, אחד השינויים המהותיים שנקבע בתיקון היה ביטול הפטור שהוענק לתא המשפחתי מרובה דירות אשר היה רשאי בעבר למכור דירה בפטור כל 4 שנים. ואולם, היו עוד כמה שינויים, כגון: הענקת הטבה במס רכישה רק ל”תושב ישראל”, ביטול הפטור הגורף ממס שבח ל”תושב חוץ” ועוד.

קרא עוד »
גבר מרוצה שהצליח לחסוך
מס שבח
עורך דין ורואה חשבון יוסי קורן
כיצד עוסק הרוכש ומוכר דירת מגורים יכול ליהנות מחסכון במע”מ ?

גופים הפועלים בתחום המקרקעין ואשר מסווגים כ”עוסקים” מחוייבים במס ערך מוסף בהתאם להוראות חוק מס ערך מוסף, התשל”ו-1975 (להלן: “החוק”) בעת שמבצעים עסקאות במקרקעין. אם וכאשר העסקאות נעשות בין עוסקים, לכאורה לא נוצרת בעיה, המוכר מחייב הקונה במס עסקאות ואצל הקונה רואים בכך מע”מ תשומות שהוא יכול להזכות עליו כבר בעת הרכישה.

קרא עוד »
אישה מביאה מתנה
מס הכנסה
עורך דין ורואה חשבון יוסי קורן
מתנות לחגים – מבחינת היבטי המיסים

לקראת החגים רבים מבעלי העסקים נוהגים להעניק מתנות לעובדיהם, ללקוחותיהם ו/או לספקיהם. המתנות לחגים, בד”כ, יכולות להנתן בשני אופנים: בצורת “תלושי שי” לרכישה ברשתות השונות או בצורה של מתנה (בקבוק יין, סלסלת מתוקים וכו’).

קרא עוד »
בית צמוד קרקע
מס שבח
עורך דין ורואה חשבון יוסי קורן
מכר בית צמוד קרקע עם זכויות בניה – פצול פיזי, אנכי או שילוב ביניהם ?

במקרים רבים בהם נמכרים בתים צמודי קרקע, חלק מהממכר מהווה זכויות בניה שטרם נוצלו. זכויות אלו אינן זכאיות לפטור הניתן למכר “דירת מגורים” ולכן יש להעריך שוויין מסה”כ התמורה. המחוקק העניק הטבה מסוימת למקרים מעין אלו ועד סכום מכירה מסויים הסכים לפטור ממס  גם את זכויות הבניה שטרם נוצלו ונמכרות עם “דירת המגורים”.

קרא עוד »
חוזה הסכם קומבינציה
מס שבח
עורך דין ורואה חשבון יוסי קורן
עסקת קומבינציה – החשיבות הרבה לניסוח ההסכם שישקף את כוונת הצדדים !

עסקאות מקרקעין בכלל ועסקאות קומבינציה בפרט הינן עסקאות מורכבות ולכן רצוי שעו”ד יסקרו בפני הלקוחות את מלוא המשמעויות כדי שהאחרונים יוכלו לקבל החלטות מושכלות, אותן עו”ד ינסחו כהסכם בין הצדדים.

קרא עוד »
מכר מקרקעין
מס שבח
עורך דין ורואה חשבון יוסי קורן
מכר מקרקעין – מהו “שווי מכירה” ומה הן הדרכים להתרת הוצ’ השבחה ומימון ?

לאחרונה, ועדת הערר שליד בית המשפט המחוזי בחיפה דנה בעניינם של מאוריציו ואח’ (ו”ע 48140-01-13, ניתן 29/1/17) (להלן: “פרשת מאוריציו”) בהיבטים חשובים של מכירת זכויות מקרקעין.  בפרשת מאוריציו הדיון נסב הן לענין מה נכלל במושג “שווי המכירה”, והן לענין הדרך להוכחתן של הוצאות ההשבחה והמימון כדי שניתן יהיה להתירן.

קרא עוד »