גבר מרוצה שהצליח לחסוך
מס שבח
עורך דין ורואה חשבון יוסי קורן
כיצד עוסק הרוכש ומוכר דירת מגורים יכול ליהנות מחסכון במע”מ ?

גופים הפועלים בתחום המקרקעין ואשר מסווגים כ”עוסקים” מחוייבים במס ערך מוסף בהתאם להוראות חוק מס ערך מוסף, התשל”ו-1975 (להלן: “החוק”) בעת שמבצעים עסקאות במקרקעין. אם וכאשר העסקאות נעשות בין עוסקים, לכאורה לא נוצרת בעיה, המוכר מחייב הקונה במס עסקאות ואצל הקונה רואים בכך מע”מ תשומות שהוא יכול להזכות עליו כבר בעת הרכישה.

קרא עוד »
אישה מביאה מתנה
מס הכנסה
עורך דין ורואה חשבון יוסי קורן
מתנות לחגים – מבחינת היבטי המיסים

לקראת החגים רבים מבעלי העסקים נוהגים להעניק מתנות לעובדיהם, ללקוחותיהם ו/או לספקיהם. המתנות לחגים, בד”כ, יכולות להנתן בשני אופנים: בצורת “תלושי שי” לרכישה ברשתות השונות או בצורה של מתנה (בקבוק יין, סלסלת מתוקים וכו’).

קרא עוד »
בית צמוד קרקע
מס שבח
עורך דין ורואה חשבון יוסי קורן
מכר בית צמוד קרקע עם זכויות בניה – פצול פיזי, אנכי או שילוב ביניהם ?

במקרים רבים בהם נמכרים בתים צמודי קרקע, חלק מהממכר מהווה זכויות בניה שטרם נוצלו. זכויות אלו אינן זכאיות לפטור הניתן למכר “דירת מגורים” ולכן יש להעריך שוויין מסה”כ התמורה. המחוקק העניק הטבה מסוימת למקרים מעין אלו ועד סכום מכירה מסויים הסכים לפטור ממס  גם את זכויות הבניה שטרם נוצלו ונמכרות עם “דירת המגורים”.

קרא עוד »
חוזה הסכם קומבינציה
מס שבח
עורך דין ורואה חשבון יוסי קורן
עסקת קומבינציה – החשיבות הרבה לניסוח ההסכם שישקף את כוונת הצדדים !

עסקאות מקרקעין בכלל ועסקאות קומבינציה בפרט הינן עסקאות מורכבות ולכן רצוי שעו”ד יסקרו בפני הלקוחות את מלוא המשמעויות כדי שהאחרונים יוכלו לקבל החלטות מושכלות, אותן עו”ד ינסחו כהסכם בין הצדדים.

קרא עוד »
מכר מקרקעין
מס שבח
עורך דין ורואה חשבון יוסי קורן
מכר מקרקעין – מהו “שווי מכירה” ומה הן הדרכים להתרת הוצ’ השבחה ומימון ?

לאחרונה, ועדת הערר שליד בית המשפט המחוזי בחיפה דנה בעניינם של מאוריציו ואח’ (ו”ע 48140-01-13, ניתן 29/1/17) (להלן: “פרשת מאוריציו”) בהיבטים חשובים של מכירת זכויות מקרקעין.  בפרשת מאוריציו הדיון נסב הן לענין מה נכלל במושג “שווי המכירה”, והן לענין הדרך להוכחתן של הוצאות ההשבחה והמימון כדי שניתן יהיה להתירן.

קרא עוד »
גבר חוקר
מס שבח
עורך דין ורואה חשבון יוסי קורן
ביטול עסקת מכר מקרקעין או עסקה חדשה – כיצד נדע ?

בעסקאות מכר מקרקעין מהלך של ביטול עסקה אינו תופעה נדירה, הסיבות לכך יכולות להיות מגוונות, כגון: הפרת הסכם על ידי אחד הצדדים, ביטול ההסכם בהסכמת הצדדים, ביטול ההסכם עקב אי התקיימותו של תנאי מתלה וכיוצא באלו מקרים.

קרא עוד »
פיצול עסקת מקרקעין
מס שבח
עורך דין ורואה חשבון יוסי קורן
פיצול אמיתי ונכון בעסקת מקרקעין – עשוי להקל נטל המס לקונה ולמוכר

בעסקה של רכישת מקרקעין, כאשר כלולים גם פריטים נוספים, כגון: ציוד, ריהוט וכו’, ישנה האפשרות לפצל העסקה לשתי עסקאות: רכישת המקרקעין ורכישת הציוד והריהוט. במצב דברים שכזה יכולים ליהנות מחסכון במס הן המוכר והן הרוכש, למשל: מצד המוכר – אם מדובר בדירת מגורים ולמוכר אין פטור ממס שבח, פיצול התמורה לשני מרכיבים, תמורה עבור מרכיב המקרקעין ותמורה עבור הציוד והריהוט עשויה להביא לחסכון במס שבח, כאשר התמורה בגין הריהוט לא תחויב במס. ואילו, מצד הרוכש – הוא ישלם מס רכישה מופחת, רק על התמורה ששילם בגין מרכיב המקרקעין.

קרא עוד »
נכה? יתכן ואתה זכאי לפטור ממס שבח
מס שבח
עורך דין ורואה חשבון יוסי קורן
האם נכה 100% זכאי לפטור ממס השבח בעת פריסתו לענין מס הכנסה

כידוע מס השבח מהווה למעשה מקדמה על חשבון מס הכנסה, כמו-כן ידוע כי בעת חישוב חבות המס בגין השבח שנצמח ניתן לבקש לפרוס את השבח וליהנות ממדרגות מס נמוכות ו/או נקודות זיכוי שלא נוצלו. השאלה היא: מה לגבי הזכאות לפטור לפי סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה (להלן: “הפקודה”), האם השבח זכאי ליהנות מהפטור הניתן לגבי הכנסות שאינן מיגיעה אישית ?

קרא עוד »