חישוב מיסים
מס הכנסה
עורך דין ורואה חשבון יוסי קורן
איך מחושב השבח – שווי שוק או התמורה שנקבעה ? ומה לגבי פחת שלא נדרש ?

עסקאות מכירת זכויות במקרקעין נעשות חדשות לבקרים – המוכרים והקונים מסכימים על התמורה, מסכמים את שלל התנאים והנה נרקמה לה עסקה. ואולם, יש לדעת, ליידע ולקחת בחשבון, כי חוזה המכר אינו חזות הכל – העסקה צריכה להיות מדווחת לרשות המיסים (מס הכנסה או מס שבח ולעיתים גם למע”מ). באמצעות הדיווח כאמור, נקבע האם נוצר רווח הון או שבח במכירה, האם חלה חבות מס ומה שיעורה. כידוע, הדיווח אינו הליך פרוצדורלי גרידא אלא לרשות המיסים ישנה הסמכות לבחון את הדיווח.

קרא עוד »
מוסד הנאמנות
מס רכישה
עורך דין ורואה חשבון יוסי קורן
כיצד לרכוש נכס מקרקעין בנאמנות ולא ליצור תאונת מס קשה?

ישנם במקרים בהם רוכש זכות במקרקעין מבצע זאת באמצעות נאמן. מצב שכזה יכול להתרחש למשל, כאשר יש רצון להסתיר את זהותו של הקונה האמיתי. חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ”ג-1963 (להלן – “חוק מיסוי מקרקעין”) מאפשר זאת ואף מסדיר את היבטי המיסוי בהעברת המקרקעין מהנאמן לרוכש ללא חיוב במס.

קרא עוד »
גירושים
מס הכנסה
עורך דין ורואה חשבון יוסי קורן
התגרשתם? מה זה אומר מבחינת היבטי המיסים

אנו מצויים במצב נתון ובו ישנו אחוז גבוה של זוגות נשואים אשר בוחרים להתגרש. מבלי לחוות דעה – זו העובדה. מעבר לכל ההליכים שבני הזוג עוברים במהלך הליך הגירושין, מתווסף גם ההליך של “חלוקת הרכוש”. הליך זה, של חלוקת הרכוש בין בני הזוג, אם לא נעשה בתבונה ותוך כדי ייעוץ, עלול להיות כרוך גם היבטים של תשלומי מיסים נכבדים. כמו בכל הסכם, ובוודאי בהסכם הגירושין, ובייחוד בהיבט של חלוקת הנכסים, שיתוף פעולה בין הצדדים, הגעה להסכמות עשויה למנוע את חבויות המס, ו/או לפחות – להקטינן בצורה משמעותית.

קרא עוד »
בורסה
מע"מ
עורך דין ורואה חשבון יוסי קורן
קונים/מוכרים ני”ע בבורסה ? – יתכן ותחויבו (גם) במע”מ

תופעה ידועה ונפוצה היא, כי רבים ממשקי הבית בישראל משקיעים חלק מכספי החסכונות שלהם במסחר בני”ע בבורסה (בישראל, או מחוצה לה) באופן עצמאי. כאמור, מדובר בתופעה מקובלת, כאשר כיום הנגישות והזמינות הפכו את היכולת לקנות ולמכור ני”ע בבורסה להליך פשוט ולא מורכב. לאור ההתפתחות הטכנולוגית, ניתן היום לקנות ולמכור ני”ע באמצעות המחשב בבית, ואפילו באמצעות הטלפונים החכמים, בכל מקום בו אנו מצויים.

קרא עוד »
חישוב תמורה בעסקת קומבינציה
מס שבח
עורך דין ורואה חשבון יוסי קורן
כיצד מחושבת התמורה בעסקת קומבינציה במנגנון “מכר חלקי”

כידוע, עסקאות בין בעלי זכויות במקרקעין לבין הקבלנים יכולות להתנהל באופנים שונים. האינטרס המשותף ביניהם הוא רצונם המשותף של הצדדים להימנע מהוצאה מידית של כספים, בין אם מדובר בתשלומים עבור רכישת הזכות במקרקעין ובין אם מדובר בתשלומי המס עקב ביצועה של העסקה במקרקעין. אחת מהדרכים הנפוצות והמקובלות היא עריכת הסכם קומבינציה.

קרא עוד »
שינויי מס ב2018
מס שבח
עורך דין ורואה חשבון יוסי קורן
השינויים שיחולו החל מ- 1/1/18 בחוק מיסוי מקרקעין

חוק מיסוי מקרקעין (להלן: “החוק”) עבר שינוי מהותי ורחב במהלך 2013 במסגרת תיקון 76, שרובו נכנס לתוקפו בתחילת שנת 2014 (להלן: “התיקון”). התיקון יצר מהפיכה בהקשר של הפטור המוענק למוכר דירת מגורים מזכה. כידוע, אחד השינויים המהותיים שנקבע בתיקון היה ביטול הפטור שהוענק לתא המשפחתי מרובה דירות אשר היה רשאי בעבר למכור דירה בפטור כל 4 שנים. ואולם, היו עוד כמה שינויים, כגון: הענקת הטבה במס רכישה רק ל”תושב ישראל”, ביטול הפטור הגורף ממס שבח ל”תושב חוץ” ועוד.

קרא עוד »