סיחור אופציה במקרקעין
מס שבח
עורך דין ורואה חשבון יוסי קורן
סיחור אופציה במקרקעין – האם מיסוי מקרקעין משנה גישה ?

תחום המקרקעין הינו תחום מורכב אשר פיתוחו מהווה קטר כלכלי לכלל המשק. במסגרת מיתון שהיה בראשית המילניום, הוקמה בזמנו ועדת רבינוביץ’ (להלן: “ועדת רבינוביץ'”) שמטרתה היתה להציע דרכים, מבחינת היבטי המיסים, אשר יסייעו להניע מחדש את קטר הנדל”ן. ואכן, בעקבות המלצותיה בוצע תיקון מקיף, הוא תיקון מספר 50, בחוק מיסוי מקרקעין (להלן: “החוק” או “חוק המיסוי”).

קרא עוד »
תוכניות לבנייה
מס שבח
עורך דין ורואה חשבון יוסי קורן
דירה שניבנתה ללא היתר – האם זכאית לפטור ממס השבח ?

חוק מיסוי מקרקעין (להלן: “החוק” או “חוק המיסוי”) מעניק הקלות במס, עד כדי פטור (בתנאים מסוימים) בעת מכירתה של דירת מגורים כהגדרתה בחוק. נקבע כבר בפסיקה, כי יראו במבנה כ”דירת מגורים” אם וכאשר הוא מכיל מאפיינים מסוימים, כגון: מטבח, אמבטיה, שירותים וכו’.

קרא עוד »
רכישת חלק מבניין דירות
מס רכישה
עורך דין ורואה חשבון יוסי קורן
מתכננים לרכוש חלק מבניין דירות? כיצד יחושב מס הרכישה?

כידוע, בעת רכישת דירת מגורים בישראל יש לשלם מס רכישה בהתאם להוראות חוק מיסוי מקרקעין (להלן: “החוק” או “חוק המיסוי”). כמובן שאם מדובר בדירה יחידה ישנה הטבה וישולם מס רכישה מדורג, ואם זו אינה דירה יחידה יש לשלם (כיום) מס שבשיעור של 8% מהשקל הראשון. ומה הדין כאשר רוכשים חלק מבנין ובו מצויות מספר דירות ?

קרא עוד »
חיסכון כסף
מס שבח
עורך דין ורואה חשבון יוסי קורן
5 דרכים לחסוך במס שבח

חוק מיסוי מקרקעין (להלן: “החוק”) עבר ועובר מידי פעם תיקוני חקיקה המשפיעים על כלל האזרחים המחזיקים, או מתעתדים להחזיק, נכסי נדל”ן בישראל. התיקון המהותי האחרון הינו תיקון 76 לחוק (להלן: “תיקון 76”) אשר חלקו נכנס לתוקף במהלך חודש 8/13 ומרביתו ב- 1/1/14. תיקון 76 השפיע הן לגבי מס רכישה והן לגבי מס השבח (מאמר זה עוסק בסוגיית מס השבח ולכן לא מצאתי לנכון לפרט לגבי השינויים המהותיים שחלו במס הרכישה בעקבות תיקון 76).

קרא עוד »
חישוב מס
מס רכישה
עורך דין ורואה חשבון יוסי קורן
תיקון 93 לחוק מיסוי מקרקעין – בשורה ובצידה אפשרות לקבלת החזר מס !

בחוק מיסוי מקרקעין (להלן: “החוק”) נקבע בסעיף 9 העוסק ב- “מס רכישה”, כי הרוכש דירת מגורים שזו דירתו היחידה (לפי הוראות החוק בתנאים מסוימים ניתן להחזיק בנוסף גם בחלקים נוספים בדירות אחרות) או “משפר דיור” (בעל דירה יחידה הרוכש אחרת במקומה ואמור למכור את הראשונה תוך פרק זמן המנוי בחוק) זכאי ליהנות משיעורי מס רכישה מוטבים.

קרא עוד »
האם דירה מוזנחת נחשבת דירת מגורים ומחויבת בתשלום מס?
מס שבח
עורך דין ורואה חשבון יוסי קורן
האם דירה מוזנחת עדיין מהווה “דירת מגורים” ?

חוק מיסוי מקרקעין (להלן: “החוק” או “חוק מיסוי מקרקעין”) מגדיר מהי “דירת מגורים” ואף מגדיר מהי “דירת מגורים מזכה”. החוק מעניק הטבות במס שבח, עד כדי מתן פטור, אם וכאשר נמכרת “דירת מגורים מזכה”, כל עוד המוכר עומד בתנאים שנקבעו לכך בחוק.

קרא עוד »
ירידה מהארץ
מיסוי בינלאומי
עורך דין ורואה חשבון יוסי קורן
מס יציאה – חידוש מהפכני בדרך חישובו

אנו נמצאים בפתחה של תקופת סיום שנת הלימודים, הן של התלמידים והן של הסטודנטים, ויציאתם לחופשת הקיץ. תקופה זו מנוצלת ע”י אנשים לביצוע מעבר של מקום מגורים. יש המעתיקים מקום מגוריהם אך נותרים באותו מקום ישוב, יש המעתיקים את מקום מושבם לעיר אחרת, ויש את אלו החוצים גבולות עוזבים את ישראל, משנים “תושבותם” וקובעים מושבם מעבר לים.

קרא עוד »