הורים שחתמו הסכם ממון מתגרשים
מס רכישה
עורך דין ורואה חשבון יוסי קורן
האם מגורי זוג נשוי, בדירה שהופרדה בהסכם ממון, פוגמת בהפרדה ?

בבואנו לבצע עסקת מקרקעין עלינו לבחון את ההוראות הרלבנטיות הקשורות לעסקה האמורה המצויות בחוק מיסוי מקרקעין (להלן: “החוק” או “חוק המיסוי”). חוק המיסוי, כמו כל חוק אינו יכול לתת מענה לכל מצב שהמציאות מזמנת לנו.

קרא עוד »
מסירת דירה מההורים לילדים- ירושה
מס רכישה
עורך דין ורואה חשבון יוסי קורן
הניתן לחסוך מס רכישה בהעברת מקרקעין מבני-זוג להורים

בחוק מיסוי מקרקעין (להלן: “החוק” או “חוק המיסוי”) מצוי סעיף 62 שכותרתו – “מתנות לקרובים” (להלן: “הסעיף”). הוראות הסעיף מאפשרות כאמור להעביר זכות במקרקעין כמתנה בין קרובים תוך כדי הענקת פטור ממס שבח.

קרא עוד »
עולה חדש
מס רכישה
עורך דין ורואה חשבון יוסי קורן
כיצד בוחנים זכאותו של “עולה חדש” להטבה במס הרכישה ?

כידוע, מחוקק המשנה התקין את תקנה 12 לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה), התשל”ה-1974 שכותרתה: “פטור לעולה” (להלן: “התקנה”). כותרת התקנה מטעה, כיוון שאינה מעניקה פטור ממס רכישה אלא הקלה בשיעורי מס הרכישה שמטרתה להיטיב עם עולה חדש בבואו לרכוש דירת מגורים, בית עסק או קרקע פנויה.

קרא עוד »
סיחור אופציה במקרקעין
מס שבח
עורך דין ורואה חשבון יוסי קורן
סיחור אופציה במקרקעין – האם מיסוי מקרקעין משנה גישה ?

תחום המקרקעין הינו תחום מורכב אשר פיתוחו מהווה קטר כלכלי לכלל המשק. במסגרת מיתון שהיה בראשית המילניום, הוקמה בזמנו ועדת רבינוביץ’ (להלן: “ועדת רבינוביץ'”) שמטרתה היתה להציע דרכים, מבחינת היבטי המיסים, אשר יסייעו להניע מחדש את קטר הנדל”ן. ואכן, בעקבות המלצותיה בוצע תיקון מקיף, הוא תיקון מספר 50, בחוק מיסוי מקרקעין (להלן: “החוק” או “חוק המיסוי”).

קרא עוד »
תוכניות לבנייה
מס שבח
עורך דין ורואה חשבון יוסי קורן
דירה שניבנתה ללא היתר – האם זכאית לפטור ממס השבח ?

חוק מיסוי מקרקעין (להלן: “החוק” או “חוק המיסוי”) מעניק הקלות במס, עד כדי פטור (בתנאים מסוימים) בעת מכירתה של דירת מגורים כהגדרתה בחוק. נקבע כבר בפסיקה, כי יראו במבנה כ”דירת מגורים” אם וכאשר הוא מכיל מאפיינים מסוימים, כגון: מטבח, אמבטיה, שירותים וכו’.

קרא עוד »
רכישת חלק מבניין דירות
מס רכישה
עורך דין ורואה חשבון יוסי קורן
מתכננים לרכוש חלק מבניין דירות? כיצד יחושב מס הרכישה?

כידוע, בעת רכישת דירת מגורים בישראל יש לשלם מס רכישה בהתאם להוראות חוק מיסוי מקרקעין (להלן: “החוק” או “חוק המיסוי”). כמובן שאם מדובר בדירה יחידה ישנה הטבה וישולם מס רכישה מדורג, ואם זו אינה דירה יחידה יש לשלם (כיום) מס שבשיעור של 8% מהשקל הראשון. ומה הדין כאשר רוכשים חלק מבנין ובו מצויות מספר דירות ?

קרא עוד »
חיסכון כסף
מס שבח
עורך דין ורואה חשבון יוסי קורן
5 דרכים לחסוך במס שבח

חוק מיסוי מקרקעין (להלן: “החוק”) עבר ועובר מידי פעם תיקוני חקיקה המשפיעים על כלל האזרחים המחזיקים, או מתעתדים להחזיק, נכסי נדל”ן בישראל. התיקון המהותי האחרון הינו תיקון 76 לחוק (להלן: “תיקון 76”) אשר חלקו נכנס לתוקף במהלך חודש 8/13 ומרביתו ב- 1/1/14. תיקון 76 השפיע הן לגבי מס רכישה והן לגבי מס השבח (מאמר זה עוסק בסוגיית מס השבח ולכן לא מצאתי לנכון לפרט לגבי השינויים המהותיים שחלו במס הרכישה בעקבות תיקון 76).

קרא עוד »