חיסכון כסף
מס שבח
עורך דין ורואה חשבון יוסי קורן
5 דרכים לחסוך במס שבח

חוק מיסוי מקרקעין (להלן: “החוק”) עבר ועובר מידי פעם תיקוני חקיקה המשפיעים על כלל האזרחים המחזיקים, או מתעתדים להחזיק, נכסי נדל”ן בישראל. התיקון המהותי האחרון הינו תיקון 76 לחוק (להלן: “תיקון 76”) אשר חלקו נכנס לתוקף במהלך חודש 8/13 ומרביתו ב- 1/1/14. תיקון 76 השפיע הן לגבי מס רכישה והן לגבי מס השבח (מאמר זה עוסק בסוגיית מס השבח ולכן לא מצאתי לנכון לפרט לגבי השינויים המהותיים שחלו במס הרכישה בעקבות תיקון 76).

קרא עוד »
חישוב מס
מס רכישה
עורך דין ורואה חשבון יוסי קורן
תיקון 93 לחוק מיסוי מקרקעין – בשורה ובצידה אפשרות לקבלת החזר מס !

בחוק מיסוי מקרקעין (להלן: “החוק”) נקבע בסעיף 9 העוסק ב- “מס רכישה”, כי הרוכש דירת מגורים שזו דירתו היחידה (לפי הוראות החוק בתנאים מסוימים ניתן להחזיק בנוסף גם בחלקים נוספים בדירות אחרות) או “משפר דיור” (בעל דירה יחידה הרוכש אחרת במקומה ואמור למכור את הראשונה תוך פרק זמן המנוי בחוק) זכאי ליהנות משיעורי מס רכישה מוטבים.

קרא עוד »
האם דירה מוזנחת נחשבת דירת מגורים ומחויבת בתשלום מס?
מס שבח
עורך דין ורואה חשבון יוסי קורן
האם דירה מוזנחת עדיין מהווה “דירת מגורים” ?

חוק מיסוי מקרקעין (להלן: “החוק” או “חוק מיסוי מקרקעין”) מגדיר מהי “דירת מגורים” ואף מגדיר מהי “דירת מגורים מזכה”. החוק מעניק הטבות במס שבח, עד כדי מתן פטור, אם וכאשר נמכרת “דירת מגורים מזכה”, כל עוד המוכר עומד בתנאים שנקבעו לכך בחוק.

קרא עוד »
חישוב מיסים
מס הכנסה
עורך דין ורואה חשבון יוסי קורן
איך מחושב השבח – שווי שוק או התמורה שנקבעה ? ומה לגבי פחת שלא נדרש ?

עסקאות מכירת זכויות במקרקעין נעשות חדשות לבקרים – המוכרים והקונים מסכימים על התמורה, מסכמים את שלל התנאים והנה נרקמה לה עסקה. ואולם, יש לדעת, ליידע ולקחת בחשבון, כי חוזה המכר אינו חזות הכל – העסקה צריכה להיות מדווחת לרשות המיסים (מס הכנסה או מס שבח ולעיתים גם למע”מ). באמצעות הדיווח כאמור, נקבע האם נוצר רווח הון או שבח במכירה, האם חלה חבות מס ומה שיעורה. כידוע, הדיווח אינו הליך פרוצדורלי גרידא אלא לרשות המיסים ישנה הסמכות לבחון את הדיווח.

קרא עוד »
גירושים
מס הכנסה
עורך דין ורואה חשבון יוסי קורן
התגרשתם? מה זה אומר מבחינת היבטי המיסים

אנו מצויים במצב נתון ובו ישנו אחוז גבוה של זוגות נשואים אשר בוחרים להתגרש. מבלי לחוות דעה – זו העובדה. מעבר לכל ההליכים שבני הזוג עוברים במהלך הליך הגירושין, מתווסף גם ההליך של “חלוקת הרכוש”. הליך זה, של חלוקת הרכוש בין בני הזוג, אם לא נעשה בתבונה ותוך כדי ייעוץ, עלול להיות כרוך גם היבטים של תשלומי מיסים נכבדים. כמו בכל הסכם, ובוודאי בהסכם הגירושין, ובייחוד בהיבט של חלוקת הנכסים, שיתוף פעולה בין הצדדים, הגעה להסכמות עשויה למנוע את חבויות המס, ו/או לפחות – להקטינן בצורה משמעותית.

קרא עוד »
חישוב תמורה בעסקת קומבינציה
מס שבח
עורך דין ורואה חשבון יוסי קורן
כיצד מחושבת התמורה בעסקת קומבינציה במנגנון “מכר חלקי”

כידוע, עסקאות בין בעלי זכויות במקרקעין לבין הקבלנים יכולות להתנהל באופנים שונים. האינטרס המשותף ביניהם הוא רצונם המשותף של הצדדים להימנע מהוצאה מידית של כספים, בין אם מדובר בתשלומים עבור רכישת הזכות במקרקעין ובין אם מדובר בתשלומי המס עקב ביצועה של העסקה במקרקעין. אחת מהדרכים הנפוצות והמקובלות היא עריכת הסכם קומבינציה.

קרא עוד »
שינויי מס ב2018
מס שבח
עורך דין ורואה חשבון יוסי קורן
השינויים שיחולו החל מ- 1/1/18 בחוק מיסוי מקרקעין

חוק מיסוי מקרקעין (להלן: “החוק”) עבר שינוי מהותי ורחב במהלך 2013 במסגרת תיקון 76, שרובו נכנס לתוקפו בתחילת שנת 2014 (להלן: “התיקון”). התיקון יצר מהפיכה בהקשר של הפטור המוענק למוכר דירת מגורים מזכה. כידוע, אחד השינויים המהותיים שנקבע בתיקון היה ביטול הפטור שהוענק לתא המשפחתי מרובה דירות אשר היה רשאי בעבר למכור דירה בפטור כל 4 שנים. ואולם, היו עוד כמה שינויים, כגון: הענקת הטבה במס רכישה רק ל”תושב ישראל”, ביטול הפטור הגורף ממס שבח ל”תושב חוץ” ועוד.

קרא עוד »