5 דרכים לחסוך במס שבח

חיסכון כסף

חוק מיסוי מקרקעין (להלן: “החוק”) עבר ועובר מידי פעם תיקוני חקיקה המשפיעים על כלל האזרחים המחזיקים, או מתעתדים להחזיק, נכסי נדל”ן בישראל. התיקון המהותי האחרון הינו תיקון 76 לחוק (להלן: “תיקון 76”) אשר חלקו נכנס לתוקף במהלך חודש 8/13 ומרביתו ב- 1/1/14. תיקון 76 השפיע הן לגבי מס רכישה והן לגבי מס השבח (מאמר זה עוסק בסוגיית מס השבח ולכן לא מצאתי לנכון לפרט לגבי השינויים המהותיים שחלו במס הרכישה בעקבות תיקון 76).

משפצים ביתכם ? היזהרו לא להיחשב עברייני מס !

משפצים? היזהרו מתאונות מס!

עונת הקיץ שלאחריה מגיעה תקופת החגים, מביאה עימה רוחות של שינוי, של התחדשות, אשר באים לידי ביטוי גם ברצון לשנות ולשפץ את ביתנו, בין אם מדובר בשיפוץ קוסמטי ובין אם מדובר בשיפוץ נרחב.

עו”ד / רו”ח / יועצי מס – היזהרו מרשלנות בחישובי המיסים !

רשלנות בחישוב מס שבח (וגם מס הרכישה)

כידוע, בעסקת מקרקעין הרוכש בד”כ יחויב במס רכישה, ואילו לגבי המוכר – לעיתים יחול עליו חיוב במס השבח.
נתחיל בכך, כי ככלל, עוד בטרם ביצוע עסקת נדל”ן, ראוי ורצוי שהן הרוכש והן המוכר יהיו מודעים לחבויות המס העשויות לחול עליהם בגין ביצוע אותה עסקה.

החזר מס רכישה ומס שבח – אימתי?

ביטול עסקת מקרקעין המזכה בהחזר מס הרכישה

בעת רכישת מקרקעין בישראל הרוכש משלם בד”כ (למעט מקרים: מסוימים) מס רכישה שהינו כשיעור מעלות נכס המקרקעין הנרכש בהתאם להוראות חוק מיסוי מקרקעין (שבח ומכירה), התשכ”ג-1963 (להלן: “חוק מיסוי מקרקעין”). השאלה הנשאלת היא: מה דין מס הרכישה (או מס השבח) ששולם אם וכאשר עסקת הרכישה מתבטלת? שאלה זו מובילה לשאלה מורכבת יותר: מתי רואים בעסקת רכישת המקרקעין כעסקה שבוטלה ובגינה יש להחזיר למשלם את מס הרכישה (או מס השבח)?

זהירות – רכישת חלק בדירת ירושה עלולה לפגוע בפטור דירה יחידה

רכישת חלק בדירת ירושה עלולה לפגוע בפטור דירה יחידה

המחוקק בחוק מיסוי מקרקעין (להלן: “חוק מיסוי מקרקעין“) בחר להעניק במקרים מאוד מסוימים פטור ממס שבח בעת מכירת דירת מגורים, לדוגמא:

בעל דירה יחידה זכאי לפטור ממס השבח (אם עומד בהוראות הסעיפים) (להלן: “דירה יחידה“).

כמו-כן ידוע כי יחיד שהינו בעלים של עד 1/3 בדירה אחרת,
ועד 1/2 בדירת ירושה (להלן: “דירת הירושה“),
אינם מאיינים את זכאותו לפטור ממס השבח לגבי דירתו היחידה.

מהי “סיבה מספקת” להארכת מועד לתיקון שומה

מהי "סיבה מספקת" להארכת מועד לתיקון שומה

ידוע כי איש מקצוע חייב להיות מקצועי בתחום עיסוקו, זה נכון לכל איש מקצוע, בוודאי לעו”ד בכלל, ולעו”ד העוסקים במיסוי מקרקעין – בפרט. שהרי צריך להבין כי אי ידיעת החוק, או חוסר בקיאות בו, עלולה לגרום נזק כבד ללקוחות.

מהו יום ביצוע עסקת מקרקעין שיש בה תנאי מתלה ?

יום ביצוע עסקת מקרקעין שיש בה תנאי מתלה

לא אחת עולה הסוגיה – מהו יום ביצוע עסקת מכר מקרקעין כאשר בחוזה שנחתם בין הצדדים, נכלל תנאי מתלה ? כלומר, האם יום ביצוע העסקה הוא עם החתימה על הסכם המכר או רק במועד בו יתקיים התנאי המתלה ?