לעבוד מהבית – ולחסוך במיסים

לעבוד מהבית ולחסוך במיסיםם

בימים אלו שרבים מאיתנו, במקרה הטוב הוצאו לחל”ת ובמקרה הפחות טוב פוטרו ממקום עבודתם, כל אחד ואחת מאיתנו מנסה ראשית להקטין הוצאות. מצד שני, אם וכאשר מצליחים לייצר הכנסות, השאיפה היא (בד”כ) לנצל ככל האפשר את הוראות החוק לשם הקטנת נטל המס.

תקנות להארכת מועדים בדיני מיסים בעקבות הקורונה

הארכת מועדים במיסים

לאחרונה, עקב נגיף הקורונה, הותקנו תקנות להארכת מועדים לענין פקודת מס הכנסה (לרבות חוק עידוד השקעות הון), חוק מע”מ וחוק מיסוי מקרקעין (מס שבח ורכישה).

ואולם, עם פרסום התקנות פניתי לסמנכ”ל מיסוי מקרקעין, מר שי אהרונוביץ’, והפנתי תשומת ליבו לכך שנכון לעכשיו לא האריכו את המועדים לענין מס רכישה ומס שבח.

במצב דברים שכזה עלול להיווצר עיוות שהציבור יתקשה לעמוד בו !

קיבלתם הכנסות משכ”ד למגורים ?! יתכן ואתם חייבים בדיווח ותשלום המס עד סוף ינואר !

הכנסות משכר דירה

לאחר שסיימנו את כל ההכנות וההיערכויות החשובות שביצענו לקראת תום שנת 2019, עבור לקוחותינו ועבור עצמנו, אנו נכנסים לשנת 2020, ואין אנו יכולים לנוח על זרי הדפנה. העבודה נמשכת, ואיתה הציפיות הגדולות של לקוחותינו: הן להיות זמינים עבורם והן – תמיד להיות מעודכנים, בכל ענין וענין. בימים אלו כדאי לדעת וליידע שבעלי דירות המושכרות למגורים, המעוניינים לשלם על הכנסותיהם משכ”ד זה, מס סופי, צריכים לשלמו עד 30/1/2020 (תשלום לאחר מועד זה יגרור חיוב של ריבית והצמדה).

החשיבות הרבה במועד העלאת טענות בדיוני המס

דיוני מס

ישנם מקרים בהם בדיוני השומות הנערכים במשרדי רשות המיסים הצדדים לא מגיעים להסכמות והדיונים עולים על שרטון. בדרך-כלל, במצב דברים כאמור רשות המיסים מוציאה לנישום צווים. הנישום מצידו, לאחר קבלת הצווים, יכול לפעול בשני אפיקים: לשלם את המס כפי שנקבע בצווים או להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי.

היתכן כי מכר מקרקעין במישור הפרטי יחשב כפעילות עסקית ?

חתימת עסקת מקרקעין

אדם פרטי, חברה, עמותה המוכרים מקרקעין בישראל מחויבים במס שבח בהתאם להוראות חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ”ג-1963 (להלן – “החוק” או “חוק מיסוי מקרקעין“). ראוי לציין, כי הוראות החוק עוסקות אך ורק במכירות מקרקעין המבוצעות במישור ההוני (הפרטי) ולא במישור העסקי (פירותי), שכן על מכירת מקרקעין במישור העסקי (פירותי) חלות הוראות פקודת מס הכנסה, (נוסח חדש), התשכ”א-1961 (להלן: “הפקודה“), ויתכן אף שיחולו עליהן הוראות חוק מס ערך מוסף, התשל”ו-1075 (להלן: “חוק מע”מ“).