היתכן כי מכר מקרקעין במישור הפרטי יחשב כפעילות עסקית ?

PrevNext