שנת 2018 – שנה בה יש לקבל החלטות חשובות בהיבטי המיסוי

זמן קריאה: 3 דקות
image_printלהדפסת המאמר

ישנן תקופות בהן המחוקק פותח לזמן מה חלון הזדמנויות שכדאי לבחון ולשקול את הכדאיות בניצולן. שנת 2018 היא שנה שכזו אשר במהלכה יש לקבל החלטות ולפעול. ובמה דברים אמורים ?

ההיבט הראשוןנוהל גילוי מרצון עד תום 2018

יש לשוב ולהזכיר את “נוהל הגילוי מרצון” (להלן: “הנוהל החדש“) שנכנס לאחרונה לתוקפו. והנה, לפני ימים ספורים (ב- 13/2/18) פרסמה רשות המיסים את הוראת הביצוע 5/2018 אשר כותרתה – “נוהל גילוי מרצון – הנחיות לפעולה” (להלן: “הוראת הביצוע“).

הנוהל החדש מטרתו לעודד את תושבי ישראל אשר עברו על חוקי המס ולא דיווחו על כלל הכנסותיהם והונם לפנות ביוזמתם לרשות המיסים ולבצע הליך של “גילוי מרצון”. ראוי לציין, כי אי דיווח כאמור עלול להגיע לכדי אישום פלילי, על כל המשתמע מכך.

במהלך ההליך של הגילוי מרצון הפונים חושפים את כל הונם והכנסותיהם, ובעקבות כך רשות המיסים שמה את המס שעליהם לשלם. מצד אחד, פניה שכזו במסגרת ההליך של הנוהל החדש מסדירה את חבויות המס של הפונה, ומצד שני היא מסירה את המחדל ומונעת נקיטת הליכים פליליים כנגדו.

במסגרת הנוהל החדש ניתנה האפשרות להגיש הבקשות לגילוי מרצון בשלושה מסלולים, ואילו הם:

 1. “מסלול רגיל” – בקשות מזוהות לגילוי מרצון.
 2. “מסלול אנונימי” – בקשות מקדמיות לבירור חבות המס מול פקיד השומה.
 3. “מסלול מקוצר” – בקשות עם סכומי הון נמוכים יחסית שהטיפול בהם יעשה בהליך מזורז.

ומדוע יש לקבל החלטות במהלך 2018 ?
כיוון שפניות במסגרת ה”מסלול האנונימי” תתקבלנה רק עד תום השנה (31/12/2018), לעומת שאר המסלולים שפניות לגביהן תתאפשרנה עד תום שנת 2019.

למותר לציין, כי רשות המיסים מקבלת כל העת מידע רב מרשויות המס בחו”ל ומהבנקים הזרים ועדיף לפנות באופן יזום ולהסדיר את הסוגיה ולא “לחכות” שרשות המיסים תפנה.

ההיבט השנידירה המצויה בשימושו של בעל השליטה

אחד התיקונים המהותיים בפקודת מס הכנסה בהקשר של עסקאות בין בעלי השליטה לחברות בבעלותם היה הוספת סעיף 3(ט1) לפקודת מס הכנסה (להלן: “הסעיף“) שנכנס לתוקפו ב- 1/1/2017. הוראות הסעיף קובעות כי יש לחייב במס את בעל השליטה אשר החברה שלו העמידה לשימושו נכסים המצויים בבעלותה. רשימת הנכסים כוללת דירה (ותכולתה) המשמשת את בעל השליטה (להלן: “הדירה”), חפצי אמנות, תכשיטים, כלי טיס, כלי שיט וכל נכס שיקבע שר האוצר.
חשוב להדגיש, כי בעקבות הוראות הסעיף, השימוש בדירה ע”י בעל השליטה הפך ללא כדאי, וכדי ל”המתיק הגלולה” נקבעו הוראות מעבר המאפשרות לבעל השליטה לפנות את הדירה ולהחזירה לשימושה של החברה, או להעביר הדירה לבעלותו (לרכוש הדירה מהחברה).

החלטות חשובות בהיבטי המיסוי

יוער, כי גם בהקשר זה יש להחליט ולפעול עד לתום שנת 2018 (31/12/2018), כאשר האפשרויות העומדות בפני בעל השליטה הינן:

 1. להתפנות מהדירה ולהחזירה לשימושה המלא של החברה.
 2. להמשיך ולהשתמש בדירה לצרכיו ולהיות מחויב במס.
 3. להעביר את הדירה לבעלותו תוך חיובו במס בהתאם ליתרת השווי של הדירה – כאשר החברה לא תחויב במס שבח ובעל המניות לא יחויב במס רכישה.
 4. להעביר את הדירה לבעלותו תוך חיובו במס בהתאם ליתרת השווי של הדירה וכן תוך תשלום מס השבח (במקום שהחברה תשלמו) – בעל המניות לא יחויב במס רכישה.

למותר לציין, כי ישנן הוראות נוספות לענין חבויות המס הן בעת העברת הדירה מהחברה לבעל המניות המהותי, והן משפיעות גם על היבטי המיסוי בעת מכירת הדירה על ידי בעל המניות המהותי, בהתאם לחלופה שבחר מבין החלופות שפורטו לעיל, ולכן ראוי להיוועץ לפני שמחליטים באיזה חלופה כדאי לבחור.

סיכום, ניתוח ויישום

 1. נוהל הגילוי מרצון במסלול האנונימי – תוקפו יפוג ב- 31/12/2018.
 2. בעל שליטה מהותי יכול לרכוש את הדירה בה הוא מתגורר והשייכת לחברה בתנאים “נוחים”.
 3. כדי להיות זכאי ליהנות מהתנאים הנוחים – בעל השליטה המהותי חייב לפעול עד 31/12/2018.
 4. מודגש, כי יש לבחון כל מקרה לגופו כדי לקבל ההחלטה הנכונה, אשר תתקבל בין היתר כתלות ב:
  שווי הדירה, השבח שנצמח, האם הדירה מיועדת למגורי בעל המניות, האם מיועדת למכירה וכו’.
 5. כתמיד, סוף מעשה במחשבה תחילה, כיועצים ו/או כמלווים את העסקאות עלינו לסקור בפני הלקוחות
  את כל האפשרויות, כדי שהם יוכלו לקבל החלטות מושכלות.

 

Ⓒ כל הזכויות שמורות לעו”ד (ו-רו”ח) יוסי קורן- בעל ניסיון של מעל 25 שנים בתחומי המיסים, והינו בעל משרד לעריכת דין. משמש גם כ- יו”ר (משותף) בוועדת מיסוי מקרקעין ארצית בלשכת עו”ד ו- מ”מ יו”ר פורום מיסים ארצי בלשכת עו”ד.

*אין לראות באמור במאמר זה כהמלצה לפעול כאמור בו, ובכל מקרה מומלץ כי לפני עשיית פעולה יש להיוועץ ולקבל חוות דעת מקצועית מאיש מיסים.

image_printלהדפסת המאמר

ישנן תקופות בהן המחוקק פותח לזמן מה חלון הזדמנויות שכדאי לבחון ולשקול את הכדאיות בניצולן. שנת 2018 היא שנה שכזו אשר במהלכה יש לקבל החלטות ולפעול. ובמה דברים אמורים ?

ההיבט הראשוןנוהל גילוי מרצון עד תום 2018

יש לשוב ולהזכיר את “נוהל הגילוי מרצון” (להלן: “הנוהל החדש“) שנכנס לאחרונה לתוקפו. והנה, לפני ימים ספורים (ב- 13/2/18) פרסמה רשות המיסים את הוראת הביצוע 5/2018 אשר כותרתה – “נוהל גילוי מרצון – הנחיות לפעולה” (להלן: “הוראת הביצוע“).

הנוהל החדש מטרתו לעודד את תושבי ישראל אשר עברו על חוקי המס ולא דיווחו על כלל הכנסותיהם והונם לפנות ביוזמתם לרשות המיסים ולבצע הליך של “גילוי מרצון”. ראוי לציין, כי אי דיווח כאמור עלול להגיע לכדי אישום פלילי, על כל המשתמע מכך.

במהלך ההליך של הגילוי מרצון הפונים חושפים את כל הונם והכנסותיהם, ובעקבות כך רשות המיסים שמה את המס שעליהם לשלם. מצד אחד, פניה שכזו במסגרת ההליך של הנוהל החדש מסדירה את חבויות המס של הפונה, ומצד שני היא מסירה את המחדל ומונעת נקיטת הליכים פליליים כנגדו.

במסגרת הנוהל החדש ניתנה האפשרות להגיש הבקשות לגילוי מרצון בשלושה מסלולים, ואילו הם:

 1. “מסלול רגיל” – בקשות מזוהות לגילוי מרצון.
 2. “מסלול אנונימי” – בקשות מקדמיות לבירור חבות המס מול פקיד השומה.
 3. “מסלול מקוצר” – בקשות עם סכומי הון נמוכים יחסית שהטיפול בהם יעשה בהליך מזורז.

ומדוע יש לקבל החלטות במהלך 2018 ?
כיוון שפניות במסגרת ה”מסלול האנונימי” תתקבלנה רק עד תום השנה (31/12/2018), לעומת שאר המסלולים שפניות לגביהן תתאפשרנה עד תום שנת 2019.

למותר לציין, כי רשות המיסים מקבלת כל העת מידע רב מרשויות המס בחו”ל ומהבנקים הזרים ועדיף לפנות באופן יזום ולהסדיר את הסוגיה ולא “לחכות” שרשות המיסים תפנה.

ההיבט השנידירה המצויה בשימושו של בעל השליטה

אחד התיקונים המהותיים בפקודת מס הכנסה בהקשר של עסקאות בין בעלי השליטה לחברות בבעלותם היה הוספת סעיף 3(ט1) לפקודת מס הכנסה (להלן: “הסעיף“) שנכנס לתוקפו ב- 1/1/2017. הוראות הסעיף קובעות כי יש לחייב במס את בעל השליטה אשר החברה שלו העמידה לשימושו נכסים המצויים בבעלותה. רשימת הנכסים כוללת דירה (ותכולתה) המשמשת את בעל השליטה (להלן: “הדירה”), חפצי אמנות, תכשיטים, כלי טיס, כלי שיט וכל נכס שיקבע שר האוצר.
חשוב להדגיש, כי בעקבות הוראות הסעיף, השימוש בדירה ע”י בעל השליטה הפך ללא כדאי, וכדי ל”המתיק הגלולה” נקבעו הוראות מעבר המאפשרות לבעל השליטה לפנות את הדירה ולהחזירה לשימושה של החברה, או להעביר הדירה לבעלותו (לרכוש הדירה מהחברה).

החלטות חשובות בהיבטי המיסוי

יוער, כי גם בהקשר זה יש להחליט ולפעול עד לתום שנת 2018 (31/12/2018), כאשר האפשרויות העומדות בפני בעל השליטה הינן:

 1. להתפנות מהדירה ולהחזירה לשימושה המלא של החברה.
 2. להמשיך ולהשתמש בדירה לצרכיו ולהיות מחויב במס.
 3. להעביר את הדירה לבעלותו תוך חיובו במס בהתאם ליתרת השווי של הדירה – כאשר החברה לא תחויב במס שבח ובעל המניות לא יחויב במס רכישה.
 4. להעביר את הדירה לבעלותו תוך חיובו במס בהתאם ליתרת השווי של הדירה וכן תוך תשלום מס השבח (במקום שהחברה תשלמו) – בעל המניות לא יחויב במס רכישה.

למותר לציין, כי ישנן הוראות נוספות לענין חבויות המס הן בעת העברת הדירה מהחברה לבעל המניות המהותי, והן משפיעות גם על היבטי המיסוי בעת מכירת הדירה על ידי בעל המניות המהותי, בהתאם לחלופה שבחר מבין החלופות שפורטו לעיל, ולכן ראוי להיוועץ לפני שמחליטים באיזה חלופה כדאי לבחור.

סיכום, ניתוח ויישום

 1. נוהל הגילוי מרצון במסלול האנונימי – תוקפו יפוג ב- 31/12/2018.
 2. בעל שליטה מהותי יכול לרכוש את הדירה בה הוא מתגורר והשייכת לחברה בתנאים “נוחים”.
 3. כדי להיות זכאי ליהנות מהתנאים הנוחים – בעל השליטה המהותי חייב לפעול עד 31/12/2018.
 4. מודגש, כי יש לבחון כל מקרה לגופו כדי לקבל ההחלטה הנכונה, אשר תתקבל בין היתר כתלות ב:
  שווי הדירה, השבח שנצמח, האם הדירה מיועדת למגורי בעל המניות, האם מיועדת למכירה וכו’.
 5. כתמיד, סוף מעשה במחשבה תחילה, כיועצים ו/או כמלווים את העסקאות עלינו לסקור בפני הלקוחות
  את כל האפשרויות, כדי שהם יוכלו לקבל החלטות מושכלות.

 

Ⓒ כל הזכויות שמורות לעו”ד (ו-רו”ח) יוסי קורן- בעל ניסיון של מעל 25 שנים בתחומי המיסים, והינו בעל משרד לעריכת דין. משמש גם כ- יו”ר (משותף) בוועדת מיסוי מקרקעין ארצית בלשכת עו”ד ו- מ”מ יו”ר פורום מיסים ארצי בלשכת עו”ד.

*אין לראות באמור במאמר זה כהמלצה לפעול כאמור בו, ובכל מקרה מומלץ כי לפני עשיית פעולה יש להיוועץ ולקבל חוות דעת מקצועית מאיש מיסים.

לקביעת שיחת ייעוץ-