עצמאים – נא להתנהג בהתאם ולחסוך בתשלומי המיסים שלכם !

זמן קריאה: 2 דקות
image_printלהדפסת המאמר

לקראת סוף השנה האזרחית לאחר שדאגנו במהלך השנה לכל לקוחותינו, הגיע הזמן לדאוג לעצמנו !

מה כוונתי, הכוונה היא להיערך ולבצע הכנות אחרונות בהחלט שניתן לעשות כדי לחסוך בתשלומי המס לשנת 2016, בצורה חוקית, כמובן.

ראשית, כדאי לבהיר כמה מושגי יסוד בצורה הכי פשוטה:

הכנסה – הכוונה למחזור (ללא מע”מ).

הוצאה – הכוונה להוצאות שוטפות ששימשו אותנו במהלך השנה (להבדיל מרכישת נכסים).

הכנסה חייבת – היא למעשה ההפרש בין ההכנסות בניכוי ההוצאות. על הסכום המתקבל כ”הכנסה חייבת” משולם מס ההכנסה, בהתאם למדרגות המס במקרה של יחידים (אצל חברה – מס חברות).

נקודה חשובה שכדאי לדעת, היא העובדה כי “נותני שירותים” רשאים לדווח על הכנסותיהם לצרכי מס, לפי “בסיס מזומן”. המשמעות היא (לכאורה) כל כסף שנכנס עד 31/12 מהווה הכנסה וכל כסף שיוצא עד 31/12 מהווה הוצאה. כמובן שזה בצורה כי פשטנית לשם הדגמת הסוגיה.

בואו ניווכח, כיצד שימוש מושכל ב”בסיס מזומן” עשוי לסייע לנו לחסוך במס הכנסה לשנת 2016. ראוי לציין, כי בהתאם להצעת התקציב לשנים הבאות, ישנה כוונה להקטין שיעור מס ההכנסה לשנים 2017 ו- 2018.

ובכן כיצד אנו יכולים להקטין חבות המס לשנת 2016 ? ניתן להקדים הוצאות שוטפות שממילא התכוונו להוציאן בתחילת 2017, או במהלכה, ולהוציאן כבר כעת, לקראת תום 2016. הוצאות כאלו יכולות להיות: תשלום דמי חבר, תשלום עבור ביטוח אחריות מקצועית, הקדמת הצטיידות בציוד משרדי וכיוצא באלו הוצאות. מצד שני, מצד ההכנסות, כל הכנסה שנקבל לאחר 1/1/17, למרות שהעבודה נעשתה במהלך שנת 2016, תיחשב כבר להכנסה לשנת 2017.

הנה יצא שמצד אחד אנו “מקדימים” הוצאות ומצד שני “דוחים” הכנסות, וכך באמצעות שני מהלכים אלו אנו עשויים לחסוך בחבות מס ההכנסה לשנת 2016.

נקודה נוספת שלדעתי ראוי לדעת ולתת עליה את הדעת היא ההפקדות ל”קרן השתלמות”:

קרן ההשתלמות, נכון להיום, היא אפיק ההחיסכון הכי כדאי, ומדוע ?

1 – חלק מהפקדה לקרן ההשתלמות (בהתאם להוראות הפקודה) – מהווה הוצאה לצרכי מס.

2 – ההפקדה מושקעת באפיקי השונים, בהתאם לבחירת המפקיד, וכך עשויה להיווצר תשואה.

3 – התשואה – פטורה ממס !

איך עצמאים יכולים לחסוך בתשלומי מיסים

ובכן, קיבלנו אפיק השקעה שגם מהווה הוצאה לצרכי מס, וכך קטנה חבות המס ו- גם התשואה פטורה מכל מס. חשוב לציין, כי קרן השתלמות מהווה חסכון סגור ל- 6 שנים (במקרים מסויימים פחות), ואולם – אם הקרן נפתחת לפני תום 2016, כבר נהנים משנת וותק ! וד”א, אין חובה להפקיד אלפי ש”ח, אפשר לפתוח קרן חדשה להפקיד 100 ש”ח וכך כבר צברנו שנת וותק.

 

סיכום ההצעות והדרכים באמצעותם ניתן לחסוך בשנת 2016 תשלום המיסים:

1 – הקדמה של תשלומים בגין הוצאות שוטפות, שממילא תידרשנה במהלך שנת 2017, כגון:

– תשלום דמי חבר לשנת 2017.

– תשלום פוליסה בגין אחריות מקצועית לשנת 2017.

– הפקדות לקרן השתלמות.

– רכישת ציוד משרדי.

2 – דחייה של קבלת תקבולים בגין הכנסות – לשנת 2017.

 

Ⓒ כל הזכויות שמורות לעו”ד (ו-רו”ח) יוסי קורן- בעל ניסיון של מעל 25 שנים בתחומי המיסים, והינו בעל משרד לעריכת דין. משמש גם כ- יו”ר (משותף) בוועדת מיסוי מקרקעין ארצית בלשכת עו”ד ו- מ”מ יו”ר פורום מיסים ארצי בלשכת עו”ד.

*אין לראות באמור במאמר זה כהמלצה לפעול כאמור בו, ובכל מקרה מומלץ כי לפני עשיית פעולה יש להיוועץ ולקבל חוות דעת מקצועית מאיש מיסים.

image_printלהדפסת המאמר

לקראת סוף השנה האזרחית לאחר שדאגנו במהלך השנה לכל לקוחותינו, הגיע הזמן לדאוג לעצמנו !

מה כוונתי, הכוונה היא להיערך ולבצע הכנות אחרונות בהחלט שניתן לעשות כדי לחסוך בתשלומי המס לשנת 2016, בצורה חוקית, כמובן.

ראשית, כדאי לבהיר כמה מושגי יסוד בצורה הכי פשוטה:

הכנסה – הכוונה למחזור (ללא מע”מ).

הוצאה – הכוונה להוצאות שוטפות ששימשו אותנו במהלך השנה (להבדיל מרכישת נכסים).

הכנסה חייבת – היא למעשה ההפרש בין ההכנסות בניכוי ההוצאות. על הסכום המתקבל כ”הכנסה חייבת” משולם מס ההכנסה, בהתאם למדרגות המס במקרה של יחידים (אצל חברה – מס חברות).

נקודה חשובה שכדאי לדעת, היא העובדה כי “נותני שירותים” רשאים לדווח על הכנסותיהם לצרכי מס, לפי “בסיס מזומן”. המשמעות היא (לכאורה) כל כסף שנכנס עד 31/12 מהווה הכנסה וכל כסף שיוצא עד 31/12 מהווה הוצאה. כמובן שזה בצורה כי פשטנית לשם הדגמת הסוגיה.

בואו ניווכח, כיצד שימוש מושכל ב”בסיס מזומן” עשוי לסייע לנו לחסוך במס הכנסה לשנת 2016. ראוי לציין, כי בהתאם להצעת התקציב לשנים הבאות, ישנה כוונה להקטין שיעור מס ההכנסה לשנים 2017 ו- 2018.

ובכן כיצד אנו יכולים להקטין חבות המס לשנת 2016 ? ניתן להקדים הוצאות שוטפות שממילא התכוונו להוציאן בתחילת 2017, או במהלכה, ולהוציאן כבר כעת, לקראת תום 2016. הוצאות כאלו יכולות להיות: תשלום דמי חבר, תשלום עבור ביטוח אחריות מקצועית, הקדמת הצטיידות בציוד משרדי וכיוצא באלו הוצאות. מצד שני, מצד ההכנסות, כל הכנסה שנקבל לאחר 1/1/17, למרות שהעבודה נעשתה במהלך שנת 2016, תיחשב כבר להכנסה לשנת 2017.

הנה יצא שמצד אחד אנו “מקדימים” הוצאות ומצד שני “דוחים” הכנסות, וכך באמצעות שני מהלכים אלו אנו עשויים לחסוך בחבות מס ההכנסה לשנת 2016.

נקודה נוספת שלדעתי ראוי לדעת ולתת עליה את הדעת היא ההפקדות ל”קרן השתלמות”:

קרן ההשתלמות, נכון להיום, היא אפיק ההחיסכון הכי כדאי, ומדוע ?

1 – חלק מהפקדה לקרן ההשתלמות (בהתאם להוראות הפקודה) – מהווה הוצאה לצרכי מס.

2 – ההפקדה מושקעת באפיקי השונים, בהתאם לבחירת המפקיד, וכך עשויה להיווצר תשואה.

3 – התשואה – פטורה ממס !

איך עצמאים יכולים לחסוך בתשלומי מיסים

ובכן, קיבלנו אפיק השקעה שגם מהווה הוצאה לצרכי מס, וכך קטנה חבות המס ו- גם התשואה פטורה מכל מס. חשוב לציין, כי קרן השתלמות מהווה חסכון סגור ל- 6 שנים (במקרים מסויימים פחות), ואולם – אם הקרן נפתחת לפני תום 2016, כבר נהנים משנת וותק ! וד”א, אין חובה להפקיד אלפי ש”ח, אפשר לפתוח קרן חדשה להפקיד 100 ש”ח וכך כבר צברנו שנת וותק.

 

סיכום ההצעות והדרכים באמצעותם ניתן לחסוך בשנת 2016 תשלום המיסים:

1 – הקדמה של תשלומים בגין הוצאות שוטפות, שממילא תידרשנה במהלך שנת 2017, כגון:

– תשלום דמי חבר לשנת 2017.

– תשלום פוליסה בגין אחריות מקצועית לשנת 2017.

– הפקדות לקרן השתלמות.

– רכישת ציוד משרדי.

2 – דחייה של קבלת תקבולים בגין הכנסות – לשנת 2017.

 

Ⓒ כל הזכויות שמורות לעו”ד (ו-רו”ח) יוסי קורן- בעל ניסיון של מעל 25 שנים בתחומי המיסים, והינו בעל משרד לעריכת דין. משמש גם כ- יו”ר (משותף) בוועדת מיסוי מקרקעין ארצית בלשכת עו”ד ו- מ”מ יו”ר פורום מיסים ארצי בלשכת עו”ד.

*אין לראות באמור במאמר זה כהמלצה לפעול כאמור בו, ובכל מקרה מומלץ כי לפני עשיית פעולה יש להיוועץ ולקבל חוות דעת מקצועית מאיש מיסים.

לקביעת שיחת ייעוץ-