1

סרטון הסבר כיצד תוכלו להיזהר מ”תאונת מס” בעת רכישת דירה

לפני הרכישה יש לבדוק הזכאות להטבות מדרגות המס בגין “דירה יחידה”, אחרת שיעור המס יהא 8% מהשקל הראשון. בדיקה מקדימה ע”י עו”ד מיסים עשויה להסדיר הסוגיה.