“נותני שירותים” – בואו תראו איך תוכלו לחסוך בתשלומי המיסים

זמן קריאה: 2 דקות
image_printלהדפסת המאמר

והנה אנו שוב מתקרבים בצעדי ענק לקראת סיומה של השנה האזרחית, וזהו בדיוק הזמן והתקופה בה כל אחד מאיתנו צריך לעשות את “חשבון הנפש” העיסקי שלו.

לאחר שכל ימות השנה אנו דואגים ללא לאות לכל לקוחותינו, הגיע הזמן שנדאג לעצמנו.
ואסביר דבריי, כוונתי היא שלקראת סיומה של השנה, זוהי בדיוק התקופה שבה יש גם להיערך וגם לבצע פעולות “פשוטות” שעשויות לחסוך לכל אחד מאיתנו סכומי כסף מהותיים לגבי תשלומי המיסים לשנת 2017 (בצורה חוקית, כמובן).
ראשית, אבהיר כמה מושגי יסוד בצורה הכי פשוטה:
הכנסה – הכוונה למחזור (ללא מע”מ).
הוצאה – הכוונה להוצאות שוטפות ששימשו אותנו במהלך השנה (להבדיל מרכישת נכסים).
הכנסה חייבת – היא למעשה ההפרש בין ההכנסות בניכוי ההוצאות. על הסכום המתקבל כ”הכנסה חייבת” משולם מס ההכנסה, בהתאם למדרגות המס במקרה של יחידים (אצל חברה – מס חברות).

נקודה חשובה שכדאי לדעת, היא העובדה כי “נותני שירותים” רשאים לדווח על הכנסותינו לצרכי מס, לפי “בסיס מזומן”. המשמעות היא (לכאורה) כל הכנסה שנתקבלה עד 31/12 מהווה הכנסה שתכלל בהכנסותינו באותה שנה, ומצד שני – כל הוצאה ששולמה עד 31/12 מהווה הוצאה שתכלל באותה השנה. כמובן שזה הסבר בצורה הכי פשטנית לשם הדגמת הסוגיה.
בואו ניווכח, כיצד שימוש מושכל בדיווח על “בסיס מזומן” עשוי לחסוך במס הכנסה לשנת 2017.

ובכן כיצד כל אחד יכול להקטין חבות המס שלו לשנת 2017 ?
מבחינת ההוצאות – ניתן להקדים הוצאות שוטפות שממילא התכוונו להוציאן בתחילת 2018, או במהלכה, ולהוציאן כבר כעת, לקראת תום 2017. הוצאות כאלו יכולות להיות: תשלום דמי חבר, תשלום עבור ביטוח אחריות מקצועית, הקדמת הצטיידות בציוד משרדי, הקדמת רכישת/תשלום עבור אביזרי שיווק שתכננו לרכוש במהלך 2018, וכיוצא באלו הוצאות.
מבחינת ההכנסות – כל הכנסה שנקבל לאחר 31/12/2017, גם אם העבודה בוצעה במהלך שנת 2017, תיחשב כבר להכנסה לשנת 2018.
הנה יצא שמצד אחד אנו “מקדימים” הוצאות ומצד שני “דוחים” הכנסות, וכך באמצעות שני מהלכים אלו אנו עשויים לחסוך אלפי שקלים בחבות מס ההכנסה שלנו לשנת 2017.

נקודה נוספת וחשובה שראוי לדעת ולתת עליה את הדעת היא ההפקדות ל”קרן השתלמות“.
קרן ההשתלמות, נכון להיום, היא אפיק ההחיסכון הכי כדאי, ומדוע ?

חיסכון במיסים

1 – כל ההפקדה לקרן ההשתלמות (בהתאם להוראות הפקודה) – מהווה הוצאה לצרכי מס.
2 – ההפקדה מושקעת באפיקי השונים, בהתאם לבחירת המפקיד, וכך עשויה להיווצר תשואה.
3 – התשואה – פטורה ממס !
ובכן, קיבלנו אפיק השקעה שגם מהווה הוצאה לצרכי מס, וכך קטנה חבות המס ו- גם התשואה פטורה מכל מס. חשוב לציין, כי קרן השתלמות מהווה חסכון סגור ל- 6 שנים (במקרים מסויימים פחות), ואולם – גם אם נבחר לפתוח את קרן ההשתלמות בימים אלו, לפני תום 2017, כבר נהנה משנת וותק ! וד”א, ראוי לציין, כי אין חובה להפקיד אלפי ש”ח בקרן, ניתן אף לפתוח קרן חדשה להפקיד 100 ש”ח בלבד, וכך כבר צברנו שנת וותק.

ההפקדה האופטימלית, למקסום ההטבה, לשנת 2017, מחושבת באופן הבא: יש להפקיד 4.5% מ”ההכנסה החייבת” או מ- 260,000 ש”ח – הנמוך מביניהם !

סיכום ההצעות והדרכים באמצעותם ניתן לחסוך בשנת 2017 תשלום המיסים:
1 – הקדמה של תשלומים בגין הוצאות שוטפות, שממילא תידרשנה במהלך שנת 2018, כגון:
– תשלום דמי חבר.
– תשלום פוליסה בגין אחריות מקצועית.
– הפקדות לקרן השתלמות.
– רכישת ציוד משרדי.
2 – דחיית קבלת תקבולים בגין הכנסות – לשנת 2018.

סיכם, ערך וניתח: יוסי קורן, עו”ד ו- רו”ח

 

Ⓒ כל הזכויות שמורות לעו”ד (ו-רו”ח) יוסי קורן- בעל ניסיון של מעל 25 שנים בתחומי המיסים, והינו בעל משרד לעריכת דין. משמש גם כ- יו”ר (משותף) בוועדת מיסוי מקרקעין ארצית בלשכת עו”ד ו- מ”מ יו”ר פורום מיסים ארצי בלשכת עו”ד.

*אין לראות באמור במאמר זה כהמלצה לפעול כאמור בו, ובכל מקרה מומלץ כי לפני עשיית פעולה יש להיוועץ ולקבל חוות דעת מקצועית מאיש מיסים.

image_printלהדפסת המאמר

והנה אנו שוב מתקרבים בצעדי ענק לקראת סיומה של השנה האזרחית, וזהו בדיוק הזמן והתקופה בה כל אחד מאיתנו צריך לעשות את “חשבון הנפש” העיסקי שלו.

לאחר שכל ימות השנה אנו דואגים ללא לאות לכל לקוחותינו, הגיע הזמן שנדאג לעצמנו.
ואסביר דבריי, כוונתי היא שלקראת סיומה של השנה, זוהי בדיוק התקופה שבה יש גם להיערך וגם לבצע פעולות “פשוטות” שעשויות לחסוך לכל אחד מאיתנו סכומי כסף מהותיים לגבי תשלומי המיסים לשנת 2017 (בצורה חוקית, כמובן).
ראשית, אבהיר כמה מושגי יסוד בצורה הכי פשוטה:
הכנסה – הכוונה למחזור (ללא מע”מ).
הוצאה – הכוונה להוצאות שוטפות ששימשו אותנו במהלך השנה (להבדיל מרכישת נכסים).
הכנסה חייבת – היא למעשה ההפרש בין ההכנסות בניכוי ההוצאות. על הסכום המתקבל כ”הכנסה חייבת” משולם מס ההכנסה, בהתאם למדרגות המס במקרה של יחידים (אצל חברה – מס חברות).

נקודה חשובה שכדאי לדעת, היא העובדה כי “נותני שירותים” רשאים לדווח על הכנסותינו לצרכי מס, לפי “בסיס מזומן”. המשמעות היא (לכאורה) כל הכנסה שנתקבלה עד 31/12 מהווה הכנסה שתכלל בהכנסותינו באותה שנה, ומצד שני – כל הוצאה ששולמה עד 31/12 מהווה הוצאה שתכלל באותה השנה. כמובן שזה הסבר בצורה הכי פשטנית לשם הדגמת הסוגיה.
בואו ניווכח, כיצד שימוש מושכל בדיווח על “בסיס מזומן” עשוי לחסוך במס הכנסה לשנת 2017.

ובכן כיצד כל אחד יכול להקטין חבות המס שלו לשנת 2017 ?
מבחינת ההוצאות – ניתן להקדים הוצאות שוטפות שממילא התכוונו להוציאן בתחילת 2018, או במהלכה, ולהוציאן כבר כעת, לקראת תום 2017. הוצאות כאלו יכולות להיות: תשלום דמי חבר, תשלום עבור ביטוח אחריות מקצועית, הקדמת הצטיידות בציוד משרדי, הקדמת רכישת/תשלום עבור אביזרי שיווק שתכננו לרכוש במהלך 2018, וכיוצא באלו הוצאות.
מבחינת ההכנסות – כל הכנסה שנקבל לאחר 31/12/2017, גם אם העבודה בוצעה במהלך שנת 2017, תיחשב כבר להכנסה לשנת 2018.
הנה יצא שמצד אחד אנו “מקדימים” הוצאות ומצד שני “דוחים” הכנסות, וכך באמצעות שני מהלכים אלו אנו עשויים לחסוך אלפי שקלים בחבות מס ההכנסה שלנו לשנת 2017.

נקודה נוספת וחשובה שראוי לדעת ולתת עליה את הדעת היא ההפקדות ל”קרן השתלמות“.
קרן ההשתלמות, נכון להיום, היא אפיק ההחיסכון הכי כדאי, ומדוע ?

חיסכון במיסים

1 – כל ההפקדה לקרן ההשתלמות (בהתאם להוראות הפקודה) – מהווה הוצאה לצרכי מס.
2 – ההפקדה מושקעת באפיקי השונים, בהתאם לבחירת המפקיד, וכך עשויה להיווצר תשואה.
3 – התשואה – פטורה ממס !
ובכן, קיבלנו אפיק השקעה שגם מהווה הוצאה לצרכי מס, וכך קטנה חבות המס ו- גם התשואה פטורה מכל מס. חשוב לציין, כי קרן השתלמות מהווה חסכון סגור ל- 6 שנים (במקרים מסויימים פחות), ואולם – גם אם נבחר לפתוח את קרן ההשתלמות בימים אלו, לפני תום 2017, כבר נהנה משנת וותק ! וד”א, ראוי לציין, כי אין חובה להפקיד אלפי ש”ח בקרן, ניתן אף לפתוח קרן חדשה להפקיד 100 ש”ח בלבד, וכך כבר צברנו שנת וותק.

ההפקדה האופטימלית, למקסום ההטבה, לשנת 2017, מחושבת באופן הבא: יש להפקיד 4.5% מ”ההכנסה החייבת” או מ- 260,000 ש”ח – הנמוך מביניהם !

סיכום ההצעות והדרכים באמצעותם ניתן לחסוך בשנת 2017 תשלום המיסים:
1 – הקדמה של תשלומים בגין הוצאות שוטפות, שממילא תידרשנה במהלך שנת 2018, כגון:
– תשלום דמי חבר.
– תשלום פוליסה בגין אחריות מקצועית.
– הפקדות לקרן השתלמות.
– רכישת ציוד משרדי.
2 – דחיית קבלת תקבולים בגין הכנסות – לשנת 2018.

סיכם, ערך וניתח: יוסי קורן, עו”ד ו- רו”ח

 

Ⓒ כל הזכויות שמורות לעו”ד (ו-רו”ח) יוסי קורן- בעל ניסיון של מעל 25 שנים בתחומי המיסים, והינו בעל משרד לעריכת דין. משמש גם כ- יו”ר (משותף) בוועדת מיסוי מקרקעין ארצית בלשכת עו”ד ו- מ”מ יו”ר פורום מיסים ארצי בלשכת עו”ד.

*אין לראות באמור במאמר זה כהמלצה לפעול כאמור בו, ובכל מקרה מומלץ כי לפני עשיית פעולה יש להיוועץ ולקבל חוות דעת מקצועית מאיש מיסים.

לקביעת שיחת ייעוץ-