משפצים ביתכם ? היזהרו לא להיחשב עברייני מס !

זמן קריאה: 3 דקות
image_printלהדפסת המאמר
משפצים? היזהרו מתאונות מס!

עונת הקיץ שלאחריה מגיעה תקופת החגים, מביאה עימה רוחות של שינוי, של התחדשות, אשר באים לידי ביטוי גם ברצון לשנות ולשפץ את ביתנו, בין אם מדובר בשיפוץ קוסמטי ובין אם מדובר בשיפוץ נרחב.

מעבר לחשיבות של בחירת אנשי מקצוע ברמה גבוהה, אמינים ומוכשרים, ראיתי מקום להסב את תשומת ליבכם כי כאזרחים שומרי חוק, ראוי שתהיו מודעים להוראות חוקים הכרוכים בהיבטים הקשורים לשיפוץ כאמור, כדי שחלילה לא תעברו עליהם.    

במאמרי זה אני מתכוון לשלושה חוקים:

  1. החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע”ח-2018 (להלן: “החוק לצמצום השימוש במזומן“).
  2. חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ”ג-1963 (להלן: “חוק מיסוי מקרקעין“).
  3. חוק מס ערך מוסף, התשל”ו – 1975 (“חוק מע”מ“).

החוק הראשון: החוק לצמצום השימוש במזומן

החל מיום 1/1/2019 נכנס לתוקפו החוק לצמצום השימוש במזומן הקובע מגבלות לגבי השימוש בכסף מזומן. למעשה מטרות החוק הינן לצמצם את ההון השחור, וכן לסייע במאבק בפעילות פלילית לרבות פשיעה חמורה, העלמות מס, הלבנת הון ומימון טרור.

מבלי לנבור בהוראות חוק זה, כדאי לדעת בקווים כללים, כי ישנן מגבלות על תשלום במזומן מאדם פרטי לעוסק המוכר לו מוצרים או מעניק לו שירותים (להלן: “העוסק“).

החוק קובע את המגבלות הבאות לגבי תשלום במזומן מאדם פרטי לעוסק:

עד לסכום של 11,000 ש”ח (להלן: “התקרה“)– אין הגבלה על תשלום באמצעות מזומן.
ראוי לציין, כי החל מתאריך 1/8/2022 התקרה תופחת ל- 6,000 ש”ח.

מעל לסכום זה – ניתן לשלם במזומן רק עד 10% ממחיר העסקה, או 11,000 ש”ח, לפי הנמוך מבינהם (כאשר, כאמור החל מ- 1/8/2022 התקרה תהיה 6,000 ש”ח).

יובהר, כי במחיר העסקה יש לכלול כל המרכיבים: המוצר/השירות, הובלה, הרכבה, ביטוח, מע”מ וכו’. 

החוק השני: חוק מיסוי מקרקעין

חוק נוסף הקשור לסוגיית השיפוצים הינו חוק מיסוי מקרקעין. וכיצד הוא מתקשר ?

בהתאם להוראות חוק מיסוי מקרקעין, בעלים של יותר מדירה אחת, עת ימכור אחת מדירותיו, לא יהנה מפטור ממס ויחויב במס שבח (למעט מקרים מסוימים המעניקים פטור).

ראוי לציין, כי גם בעל דירה יחידה ששוויה מעל 4.6 מ’ ש”ח (להלן: “תקרת הפטור“), יהיה חייב במס שבח (יחסי) על החלק העובר את תקרת הפטור.

ובכן, בעת חישוב מס השבח, בוחנים מה השבח שנצמח בגין הדירה. ככל שהשבח גבוה יותר, כך גם נטל המס יגדל בהתאם.

ישנן דרכים להקטנת השבח, אשר יביאו כאמור להקטנת נטל מס השבח.

הקטנת השבח יכולה להיעשות באמצעות דרישת הוצאות שהוצאו בקשר לדירה, כגון: תשלום מס רכישה, שכ”ט עו”ד וגם – הוצאות השבחה (שיפוצים) שבוצעו בדירה.

ואולם, כיום, לאחר כניסתו לתוקף של חוק המזומן, מיסוי מקרקעין יקפיד להתיר הוצאות השבחה (שיפוצים) כנגד הצגת חשבוניות.

וכך, במידה ואתם עורכים שיפוץ בביתכם, רצוי “לבקש” חשבוניות, לשמור אותן, ואם וכאשר דירתכם תחויב במס שבח תוכלו לבקש הקטנת השבח באמצעות הצגת אותן החשבוניות.

אם טרם שוכנעתם, אולי אצליח באמצעות דוגמא קטנה שתמחיש את “חוסר הכדאיות” לשלם לבעלי המקצוע המשפצים – מבלי לקבל חשבונית.

בתוך עמי אני חי, ואני מודע להיתכנות היווצרותו של מצב בו אתם, או העוסק, תחשבו על מתווה ש(אי) אפשר לסרב לו. והכוונה היא לתשלום ללא מרכיב המע”מ. לדוגמא:

עלות עבודה – 100,000 ש”ח.

המע”מ – 17,000 ש”ח.

העוסק מציע – שלמו רק את עלות העבודה ללא מרכיב המע”מ (וכמובן ללא חשבונית).

אז “חסכתם” (לכאורה) – 17,000 ש”ח.

כאשר תמכרו את הדירה, ואם נצמח לגביה שבח, ותחויבו במס שבח, אזי ישנו סיכוי רב שמיסוי מקרקעין לא יתיר לכם להכיר בהוצאת שיפוצים שנעשתה לאחר 1/1/2019 (ללא הצגת חשבונית).

ואולם, אם היתה בידכם חשבונית בסך – 117,000 ש”ח,

החיסכון במס היה עשוי להיות בסך – 29,250 = 25% * 117,000

החישוב בדוגמא זו שמרני ביותר, כיוון שידוע כי (בד”כ) שיפוץ מעלה את ערך הנכס בסכום הגבוה מעלות השיפוץ.
אם כך, ניתן להיווכח כי מעבר לחבות לשמור על הוראות החוק, מעבר לחשיבות להיות אזרח שאינו נותן יד להעלמות מס, הרי ישנו גם את המימד של חסכון הכספי (כמעט פי 2, לפי הגישה השמרנית).

החוק השלישי: חוק מס ערך מוסף

להשלמת התמונה, ובטוחני שהעוסקים יודעים זאת, אך חשוב לשוב ולהדגיש, כי בהתאם להוראות חוק מע”מ הוטלה חובה על העוסק להפיק חשבונית בכל עסקה מסוג מכירת מוצר ו/או הענקת שירות.

ראוי לציין, כי אי הפקת חשבונית במועד עלולה להוות עבירה פלילית על כל המשמעויות הכרוכות בכך.

לסיכום

בסקירתי הקצרה הזו רציתי להזכיר וליידע לגבי ההיבטים החוקיים הקשורים להליך השיפוצים.

אז תתחדשו ותהנו מהשיפוץ, אבל אל תשכחו לפעול בהתאם להוראות החוקים, זה גם חוסך כאבי ראש והתעסקות עם הרשויות, גם מראה על אזרחות טובה ולא פחות חשוב – עשוי לחסוך לכם בתשלומי המס.

Ⓒ כל הזכויות שמורות לעו”ד (ו-רו”ח) יוסי קורן- בעל ניסיון של מעל 25 שנים בתחומי המיסים, והינו בעל משרד לעריכת דין. משמש גם כ- יו”ר (משותף) בוועדת מיסוי מקרקעין ארצית בלשכת עו”ד ו- מ”מ יו”ר פורום מיסים ארצי בלשכת עו”ד.

*אין לראות באמור במאמר זה כהמלצה לפעול כאמור בו, ובכל מקרה מומלץ כי לפני עשיית פעולה יש להיוועץ ולקבל חוות דעת מקצועית מאיש מיסים.

image_printלהדפסת המאמר
משפצים? היזהרו מתאונות מס!

עונת הקיץ שלאחריה מגיעה תקופת החגים, מביאה עימה רוחות של שינוי, של התחדשות, אשר באים לידי ביטוי גם ברצון לשנות ולשפץ את ביתנו, בין אם מדובר בשיפוץ קוסמטי ובין אם מדובר בשיפוץ נרחב.

מעבר לחשיבות של בחירת אנשי מקצוע ברמה גבוהה, אמינים ומוכשרים, ראיתי מקום להסב את תשומת ליבכם כי כאזרחים שומרי חוק, ראוי שתהיו מודעים להוראות חוקים הכרוכים בהיבטים הקשורים לשיפוץ כאמור, כדי שחלילה לא תעברו עליהם.    

במאמרי זה אני מתכוון לשלושה חוקים:

  1. החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע”ח-2018 (להלן: “החוק לצמצום השימוש במזומן“).
  2. חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ”ג-1963 (להלן: “חוק מיסוי מקרקעין“).
  3. חוק מס ערך מוסף, התשל”ו – 1975 (“חוק מע”מ“).

החוק הראשון: החוק לצמצום השימוש במזומן

החל מיום 1/1/2019 נכנס לתוקפו החוק לצמצום השימוש במזומן הקובע מגבלות לגבי השימוש בכסף מזומן. למעשה מטרות החוק הינן לצמצם את ההון השחור, וכן לסייע במאבק בפעילות פלילית לרבות פשיעה חמורה, העלמות מס, הלבנת הון ומימון טרור.

מבלי לנבור בהוראות חוק זה, כדאי לדעת בקווים כללים, כי ישנן מגבלות על תשלום במזומן מאדם פרטי לעוסק המוכר לו מוצרים או מעניק לו שירותים (להלן: “העוסק“).

החוק קובע את המגבלות הבאות לגבי תשלום במזומן מאדם פרטי לעוסק:

עד לסכום של 11,000 ש”ח (להלן: “התקרה“)– אין הגבלה על תשלום באמצעות מזומן.
ראוי לציין, כי החל מתאריך 1/8/2022 התקרה תופחת ל- 6,000 ש”ח.

מעל לסכום זה – ניתן לשלם במזומן רק עד 10% ממחיר העסקה, או 11,000 ש”ח, לפי הנמוך מבינהם (כאשר, כאמור החל מ- 1/8/2022 התקרה תהיה 6,000 ש”ח).

יובהר, כי במחיר העסקה יש לכלול כל המרכיבים: המוצר/השירות, הובלה, הרכבה, ביטוח, מע”מ וכו’. 

החוק השני: חוק מיסוי מקרקעין

חוק נוסף הקשור לסוגיית השיפוצים הינו חוק מיסוי מקרקעין. וכיצד הוא מתקשר ?

בהתאם להוראות חוק מיסוי מקרקעין, בעלים של יותר מדירה אחת, עת ימכור אחת מדירותיו, לא יהנה מפטור ממס ויחויב במס שבח (למעט מקרים מסוימים המעניקים פטור).

ראוי לציין, כי גם בעל דירה יחידה ששוויה מעל 4.6 מ’ ש”ח (להלן: “תקרת הפטור“), יהיה חייב במס שבח (יחסי) על החלק העובר את תקרת הפטור.

ובכן, בעת חישוב מס השבח, בוחנים מה השבח שנצמח בגין הדירה. ככל שהשבח גבוה יותר, כך גם נטל המס יגדל בהתאם.

ישנן דרכים להקטנת השבח, אשר יביאו כאמור להקטנת נטל מס השבח.

הקטנת השבח יכולה להיעשות באמצעות דרישת הוצאות שהוצאו בקשר לדירה, כגון: תשלום מס רכישה, שכ”ט עו”ד וגם – הוצאות השבחה (שיפוצים) שבוצעו בדירה.

ואולם, כיום, לאחר כניסתו לתוקף של חוק המזומן, מיסוי מקרקעין יקפיד להתיר הוצאות השבחה (שיפוצים) כנגד הצגת חשבוניות.

וכך, במידה ואתם עורכים שיפוץ בביתכם, רצוי “לבקש” חשבוניות, לשמור אותן, ואם וכאשר דירתכם תחויב במס שבח תוכלו לבקש הקטנת השבח באמצעות הצגת אותן החשבוניות.

אם טרם שוכנעתם, אולי אצליח באמצעות דוגמא קטנה שתמחיש את “חוסר הכדאיות” לשלם לבעלי המקצוע המשפצים – מבלי לקבל חשבונית.

בתוך עמי אני חי, ואני מודע להיתכנות היווצרותו של מצב בו אתם, או העוסק, תחשבו על מתווה ש(אי) אפשר לסרב לו. והכוונה היא לתשלום ללא מרכיב המע”מ. לדוגמא:

עלות עבודה – 100,000 ש”ח.

המע”מ – 17,000 ש”ח.

העוסק מציע – שלמו רק את עלות העבודה ללא מרכיב המע”מ (וכמובן ללא חשבונית).

אז “חסכתם” (לכאורה) – 17,000 ש”ח.

כאשר תמכרו את הדירה, ואם נצמח לגביה שבח, ותחויבו במס שבח, אזי ישנו סיכוי רב שמיסוי מקרקעין לא יתיר לכם להכיר בהוצאת שיפוצים שנעשתה לאחר 1/1/2019 (ללא הצגת חשבונית).

ואולם, אם היתה בידכם חשבונית בסך – 117,000 ש”ח,

החיסכון במס היה עשוי להיות בסך – 29,250 = 25% * 117,000

החישוב בדוגמא זו שמרני ביותר, כיוון שידוע כי (בד”כ) שיפוץ מעלה את ערך הנכס בסכום הגבוה מעלות השיפוץ.
אם כך, ניתן להיווכח כי מעבר לחבות לשמור על הוראות החוק, מעבר לחשיבות להיות אזרח שאינו נותן יד להעלמות מס, הרי ישנו גם את המימד של חסכון הכספי (כמעט פי 2, לפי הגישה השמרנית).

החוק השלישי: חוק מס ערך מוסף

להשלמת התמונה, ובטוחני שהעוסקים יודעים זאת, אך חשוב לשוב ולהדגיש, כי בהתאם להוראות חוק מע”מ הוטלה חובה על העוסק להפיק חשבונית בכל עסקה מסוג מכירת מוצר ו/או הענקת שירות.

ראוי לציין, כי אי הפקת חשבונית במועד עלולה להוות עבירה פלילית על כל המשמעויות הכרוכות בכך.

לסיכום

בסקירתי הקצרה הזו רציתי להזכיר וליידע לגבי ההיבטים החוקיים הקשורים להליך השיפוצים.

אז תתחדשו ותהנו מהשיפוץ, אבל אל תשכחו לפעול בהתאם להוראות החוקים, זה גם חוסך כאבי ראש והתעסקות עם הרשויות, גם מראה על אזרחות טובה ולא פחות חשוב – עשוי לחסוך לכם בתשלומי המס.

Ⓒ כל הזכויות שמורות לעו”ד (ו-רו”ח) יוסי קורן- בעל ניסיון של מעל 25 שנים בתחומי המיסים, והינו בעל משרד לעריכת דין. משמש גם כ- יו”ר (משותף) בוועדת מיסוי מקרקעין ארצית בלשכת עו”ד ו- מ”מ יו”ר פורום מיסים ארצי בלשכת עו”ד.

*אין לראות באמור במאמר זה כהמלצה לפעול כאמור בו, ובכל מקרה מומלץ כי לפני עשיית פעולה יש להיוועץ ולקבל חוות דעת מקצועית מאיש מיסים.

לקביעת שיחת ייעוץ-