כמה זמן על בן זוג להחזיק בדירה יחידה שקיבל במהלך הגירושים כדי להיות זכאי לפטור ממס שבח?

זמן קריאה: < 1 דקה
image_printלהדפסת המאמר
קבלת דירה בהלך גירושים

בני זוג, בעלי דירת מגורים יחידה (להלן: “הדירה“) מחליטים להתגרש.
במסגרת הסכם הגירושים הוסכם כי אחד מבני הזוג יקבל את מלוא הזכויות בדירה.

בן הזוג שקיבל את הדירה לבעלותו המלאה מעונין למוכרה בפטור ממס שבח.

כידוע, כדי ליהנות מהפטור ממס השבח בעת מכירת הדירה, על בן הזוג לעמוד בתנאי הפטור אשר מפורטים בסעיף 49ב(2) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ”ג-1963.

אחד התנאים המנויים בסעיף הינו, כי בעל הדירה החזיק בה – לפחות 18 חודשים.

נשאלת השאלה: מה הדין במצב בו בן הזוג אשר קיבל את הדירה לבעלותו, במסגרת הסכם הגירושים, מעונין למוכרה בטרם עברו 18 חודשים מהמועד בו כל הדירה עברה לבעלותו במסגרת הסכם הגירושים ?

ובכן, בהחלטת מיסוי 1609/21 אשר פורסמה ב- 3/1/21 (להלן: “החלטת המיסוי“) נקבע כי במקרה שכזה, לענין תקופת ההחזקה ייקחו בחשבון גם את התקופה בה בני הזוג התגוררו בדירה יחדיו. 

* אמנם החלטת המיסוי עוסקת בדירה יחידה שבני הזוג התגוררו בה, אך לגישתי ישנם טעמים סבירים  
   לטעון, כי החלטת המיסוי יכולה להיות מיושמת גם לגבי דירה יחידה בה בני הזוג לא התגוררו.

החלטת מיסוי 1609/21

בכל מקרה אין לראות באמור המלצה לפעול, או לא לפעול, ולפני ביצוע עסקה יש להיוועץ עם איש מיסים ולפרוס בפניו את כל העובדות. 

Ⓒ כל הזכויות שמורות לעו”ד (ו-רו”ח) יוסי קורן- בעל ניסיון של מעל 25 שנים בתחומי המיסים, והינו בעל משרד לעריכת דין. משמש גם כ- יו”ר (משותף) בוועדת מיסוי מקרקעין ארצית בלשכת עו”ד ו- מ”מ יו”ר פורום מיסים ארצי בלשכת עו”ד.

*אין לראות באמור במאמר זה כהמלצה לפעול כאמור בו, ובכל מקרה מומלץ כי לפני עשיית פעולה יש להיוועץ ולקבל חוות דעת מקצועית מאיש מיסים.

image_printלהדפסת המאמר
קבלת דירה בהלך גירושים

בני זוג, בעלי דירת מגורים יחידה (להלן: “הדירה“) מחליטים להתגרש.
במסגרת הסכם הגירושים הוסכם כי אחד מבני הזוג יקבל את מלוא הזכויות בדירה.

בן הזוג שקיבל את הדירה לבעלותו המלאה מעונין למוכרה בפטור ממס שבח.

כידוע, כדי ליהנות מהפטור ממס השבח בעת מכירת הדירה, על בן הזוג לעמוד בתנאי הפטור אשר מפורטים בסעיף 49ב(2) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ”ג-1963.

אחד התנאים המנויים בסעיף הינו, כי בעל הדירה החזיק בה – לפחות 18 חודשים.

נשאלת השאלה: מה הדין במצב בו בן הזוג אשר קיבל את הדירה לבעלותו, במסגרת הסכם הגירושים, מעונין למוכרה בטרם עברו 18 חודשים מהמועד בו כל הדירה עברה לבעלותו במסגרת הסכם הגירושים ?

ובכן, בהחלטת מיסוי 1609/21 אשר פורסמה ב- 3/1/21 (להלן: “החלטת המיסוי“) נקבע כי במקרה שכזה, לענין תקופת ההחזקה ייקחו בחשבון גם את התקופה בה בני הזוג התגוררו בדירה יחדיו. 

* אמנם החלטת המיסוי עוסקת בדירה יחידה שבני הזוג התגוררו בה, אך לגישתי ישנם טעמים סבירים  
   לטעון, כי החלטת המיסוי יכולה להיות מיושמת גם לגבי דירה יחידה בה בני הזוג לא התגוררו.

החלטת מיסוי 1609/21

בכל מקרה אין לראות באמור המלצה לפעול, או לא לפעול, ולפני ביצוע עסקה יש להיוועץ עם איש מיסים ולפרוס בפניו את כל העובדות. 

Ⓒ כל הזכויות שמורות לעו”ד (ו-רו”ח) יוסי קורן- בעל ניסיון של מעל 25 שנים בתחומי המיסים, והינו בעל משרד לעריכת דין. משמש גם כ- יו”ר (משותף) בוועדת מיסוי מקרקעין ארצית בלשכת עו”ד ו- מ”מ יו”ר פורום מיסים ארצי בלשכת עו”ד.

*אין לראות באמור במאמר זה כהמלצה לפעול כאמור בו, ובכל מקרה מומלץ כי לפני עשיית פעולה יש להיוועץ ולקבל חוות דעת מקצועית מאיש מיסים.

לקביעת שיחת ייעוץ-