השינויים שיחולו החל מ- 1/1/18 בחוק מיסוי מקרקעין

זמן קריאה: 3 דקות
image_printלהדפסת המאמר

חוק מיסוי מקרקעין (להלן: “החוק“) עבר שינוי מהותי ורחב במהלך 2013 במסגרת תיקון 76, שרובו נכנס לתוקפו בתחילת שנת 2014 (להלן: “התיקון“). התיקון יצר מהפיכה בהקשר של הפטור המוענק למוכר דירת מגורים מזכה. כידוע, אחד השינויים המהותיים שנקבע בתיקון היה ביטול הפטור שהוענק לתא המשפחתי מרובה דירות אשר היה רשאי בעבר למכור דירה בפטור כל 4 שנים. ואולם, היו עוד כמה שינויים, כגון: הענקת הטבה במס רכישה רק ל”תושב ישראל”, ביטול הפטור הגורף ממס שבח ל”תושב חוץ” ועוד.

כמה שינויים, כגון: הענקת הטבה במס רכישה רק ל”תושב ישראל”, ביטול הפטור הגורף ממס שבח ל”תושב חוץ” ועוד.
במסגרת התיקון נקבעה תקופת מעבר למשך 4 שנים, שהחלה ב- 1/1/2014 ותגיעה לסיומה ב- 31/12/2017 (להלן: “תקופת המעבר“). במסגרת תקופת המעבר נקבעו מספר מיגבלות והגבלות הן ביישום הפטור לדירת מגורים, הן בהענקת מתנה לקרובים ו- הן במכר דירת המגורים לקרובים וכו’ (להלן: “הוראות המעבר“).

עם סיומה של תקופת המעבר ב- 31/12/2017 תגענה לסיומן הוראות המעבר האמורות.

השינויים שיחולו החל מ- 1/1/18:

1. הסרת המיגבלה שאיפשרה מכירתן של 2 דירות בלבד בתקופת המעבר
בתקופת המעבר, תא משפחתי מרובה דירות, יכול ליהנות מההטבה של חישוב לינארי מוטב, רק לגבי מכירתן של 2 דירות.
מיגבלה זו תגיע לסיומה ב- 31/12/2017, כך שתא משפחתי יוכל למכור כמה דירות שיחפוץ ועדיין ליהנות מחישוב לינארי מוטב.

2. מכירת דירת מגורים ל”קרוב”
בתקופת המעבר מכירת דירת מגורים ל”קרוב” לא איפשרה למוכר ליהנות מחישוב לינארי מוטב.
החל מ- 1/1/12018 תבוטל מיגבלה זו.

3. ביטול המיגבלה על אי-זכאות לפטור למי ש”נכנס” לתקופת המעבר עם יותר מדירה אחת

הוראות המעבר קבעו, כי מי ש”נכנס” לתקופת המעבר עם 2 דירות (ומעלה), לא יוכל ליהנות מפטור ממס שבח בתקופת המעבר, גם אם יוותר עם דירה אחת במהלך תקופת המעבר.
מיגבלה זו תגיע לסיומה ב- 31/12/2017, כאשר הזכאות לפטור בגין מכירת דירה יחידה תיבדק בעת מכירתה של הדירה היחידה.

4. יישום סעיף 49ה’ לחוק מיסוי מקרקעין

בעקבות ההוראה שניסקרה בסעיף 3 לעיל, מי ש”נכנס” עם יותר מדירה אחת לתקופת המעבר, לא יכול ליישם ולהחיל את הוראות סעיף 49ה’ לחוק.
עקב ביטול המיגבלה, שנסקרה בסעיף 3 לעיל, החל מ- 1/1/18 – תוסר גם המיגבלה לענין יישום הוראות סעיף 49ה’ לחוק.

5. דירות שהועברו במתנה

בהתאם להוראות המעבר, דירות המוענקות במתנה בתקופה שבין 1/8/13 – 31/12/17, אם נמכרות במהלך תקופת המעבר, בעת מכירתן, בוחנים את הזכאות לחישוב לינארי מוטב בהתאם לזכאות של – נותן המתנה.

החל מ- 1/1/2018 הבחינה לזכאות לחישוב לינארי מוטב תעשה לגבי עמידתו בהוראות ובתנאים של – מקבל המתנה.

שינויי מס ב2018

סיכום, ניתוח ויישום

 1. כאמור, החל מ- 1/1/18 הוראות המעבר תגענה לסיומן.
 2. תא משפחתי שמכר 2 דירות בתקופת המעבר וניצל את זכאותו ליהנות מחישוב לינארי מוטב לגבי 2 הדירות, אם מעונין למכור דירה נוספת וליהנות מחישוב לינארי מוטב – כדאי שימתין ל- 1/1/18.
 3. החל מ- 1/1/18 תא משפחתי יוכל למכור דירות ללא מיגבלה (מעבר ל- 2 דירות) ולהיות זכאי ליהנות מחישוב לינארי מוטב, ואולם – חשוב לציין, ביצוען של כמה מכירות, בפרק זמן קצר יכולה להיחשב כפעילות עיסקית דבר שעלול לגרום לחיוב השבח בשיעור המס השולי ואף לחיובו במע”מ.
 4. אם יש כוונה למכור דירה ל- “קרוב”, כדאי לשקול לבצע מכירה זו לאחר 1/1/18.
 5. מי שנכנס ל- תקופת המעבר עם יותר מדירה אחת, מכר דירה/ות, ונותר כעת עם דירה אחת, אם ירצה ליהנות מהפטור ממכירת דירה יחידה (וממלא אחר שאר התנאים), ראוי שימתין עם המכירה לאחר – 1/1/18.
 6. דירה שהועברה במתנה בתקופה שבין 1/8/13 – 31/12/17, אם תמכר עד 31/12/17, יבחנו הזכאות ליהנות מחישוב לינארי מוטב – בהתאם לנותן המתנה. לכן, אם נותן המתנה מכר בתקופת המעבר 2 דירות ונהנה מחישוב לינארי מוטב, כדאי למקבל המתנה, לבחון דחיית המכירה לאחר – 1/1/18 (כל זאת אם עומד בשאר התנאים שנקבעו בחוק).
 7. כתמיד, סוף מעשה במחשבה תחילה, כיועצים ו/או כמלווים את העסקאות עלינו לסקור בפני הלקוחות את כל האפשרויות, כדי שהם יוכלו לקבל החלטות מושכלות.

 

Ⓒ כל הזכויות שמורות לעו”ד (ו-רו”ח) יוסי קורן- בעל ניסיון של מעל 25 שנים בתחומי המיסים, והינו בעל משרד לעריכת דין. משמש גם כ- יו”ר (משותף) בוועדת מיסוי מקרקעין ארצית בלשכת עו”ד ו- מ”מ יו”ר פורום מיסים ארצי בלשכת עו”ד.

*אין לראות באמור במאמר זה כהמלצה לפעול כאמור בו, ובכל מקרה מומלץ כי לפני עשיית פעולה יש להיוועץ ולקבל חוות דעת מקצועית מאיש מיסים.

image_printלהדפסת המאמר

חוק מיסוי מקרקעין (להלן: “החוק“) עבר שינוי מהותי ורחב במהלך 2013 במסגרת תיקון 76, שרובו נכנס לתוקפו בתחילת שנת 2014 (להלן: “התיקון“). התיקון יצר מהפיכה בהקשר של הפטור המוענק למוכר דירת מגורים מזכה. כידוע, אחד השינויים המהותיים שנקבע בתיקון היה ביטול הפטור שהוענק לתא המשפחתי מרובה דירות אשר היה רשאי בעבר למכור דירה בפטור כל 4 שנים. ואולם, היו עוד כמה שינויים, כגון: הענקת הטבה במס רכישה רק ל”תושב ישראל”, ביטול הפטור הגורף ממס שבח ל”תושב חוץ” ועוד.

כמה שינויים, כגון: הענקת הטבה במס רכישה רק ל”תושב ישראל”, ביטול הפטור הגורף ממס שבח ל”תושב חוץ” ועוד.
במסגרת התיקון נקבעה תקופת מעבר למשך 4 שנים, שהחלה ב- 1/1/2014 ותגיעה לסיומה ב- 31/12/2017 (להלן: “תקופת המעבר“). במסגרת תקופת המעבר נקבעו מספר מיגבלות והגבלות הן ביישום הפטור לדירת מגורים, הן בהענקת מתנה לקרובים ו- הן במכר דירת המגורים לקרובים וכו’ (להלן: “הוראות המעבר“).

עם סיומה של תקופת המעבר ב- 31/12/2017 תגענה לסיומן הוראות המעבר האמורות.

השינויים שיחולו החל מ- 1/1/18:

1. הסרת המיגבלה שאיפשרה מכירתן של 2 דירות בלבד בתקופת המעבר
בתקופת המעבר, תא משפחתי מרובה דירות, יכול ליהנות מההטבה של חישוב לינארי מוטב, רק לגבי מכירתן של 2 דירות.
מיגבלה זו תגיע לסיומה ב- 31/12/2017, כך שתא משפחתי יוכל למכור כמה דירות שיחפוץ ועדיין ליהנות מחישוב לינארי מוטב.

2. מכירת דירת מגורים ל”קרוב”
בתקופת המעבר מכירת דירת מגורים ל”קרוב” לא איפשרה למוכר ליהנות מחישוב לינארי מוטב.
החל מ- 1/1/12018 תבוטל מיגבלה זו.

3. ביטול המיגבלה על אי-זכאות לפטור למי ש”נכנס” לתקופת המעבר עם יותר מדירה אחת

הוראות המעבר קבעו, כי מי ש”נכנס” לתקופת המעבר עם 2 דירות (ומעלה), לא יוכל ליהנות מפטור ממס שבח בתקופת המעבר, גם אם יוותר עם דירה אחת במהלך תקופת המעבר.
מיגבלה זו תגיע לסיומה ב- 31/12/2017, כאשר הזכאות לפטור בגין מכירת דירה יחידה תיבדק בעת מכירתה של הדירה היחידה.

4. יישום סעיף 49ה’ לחוק מיסוי מקרקעין

בעקבות ההוראה שניסקרה בסעיף 3 לעיל, מי ש”נכנס” עם יותר מדירה אחת לתקופת המעבר, לא יכול ליישם ולהחיל את הוראות סעיף 49ה’ לחוק.
עקב ביטול המיגבלה, שנסקרה בסעיף 3 לעיל, החל מ- 1/1/18 – תוסר גם המיגבלה לענין יישום הוראות סעיף 49ה’ לחוק.

5. דירות שהועברו במתנה

בהתאם להוראות המעבר, דירות המוענקות במתנה בתקופה שבין 1/8/13 – 31/12/17, אם נמכרות במהלך תקופת המעבר, בעת מכירתן, בוחנים את הזכאות לחישוב לינארי מוטב בהתאם לזכאות של – נותן המתנה.

החל מ- 1/1/2018 הבחינה לזכאות לחישוב לינארי מוטב תעשה לגבי עמידתו בהוראות ובתנאים של – מקבל המתנה.

שינויי מס ב2018

סיכום, ניתוח ויישום

 1. כאמור, החל מ- 1/1/18 הוראות המעבר תגענה לסיומן.
 2. תא משפחתי שמכר 2 דירות בתקופת המעבר וניצל את זכאותו ליהנות מחישוב לינארי מוטב לגבי 2 הדירות, אם מעונין למכור דירה נוספת וליהנות מחישוב לינארי מוטב – כדאי שימתין ל- 1/1/18.
 3. החל מ- 1/1/18 תא משפחתי יוכל למכור דירות ללא מיגבלה (מעבר ל- 2 דירות) ולהיות זכאי ליהנות מחישוב לינארי מוטב, ואולם – חשוב לציין, ביצוען של כמה מכירות, בפרק זמן קצר יכולה להיחשב כפעילות עיסקית דבר שעלול לגרום לחיוב השבח בשיעור המס השולי ואף לחיובו במע”מ.
 4. אם יש כוונה למכור דירה ל- “קרוב”, כדאי לשקול לבצע מכירה זו לאחר 1/1/18.
 5. מי שנכנס ל- תקופת המעבר עם יותר מדירה אחת, מכר דירה/ות, ונותר כעת עם דירה אחת, אם ירצה ליהנות מהפטור ממכירת דירה יחידה (וממלא אחר שאר התנאים), ראוי שימתין עם המכירה לאחר – 1/1/18.
 6. דירה שהועברה במתנה בתקופה שבין 1/8/13 – 31/12/17, אם תמכר עד 31/12/17, יבחנו הזכאות ליהנות מחישוב לינארי מוטב – בהתאם לנותן המתנה. לכן, אם נותן המתנה מכר בתקופת המעבר 2 דירות ונהנה מחישוב לינארי מוטב, כדאי למקבל המתנה, לבחון דחיית המכירה לאחר – 1/1/18 (כל זאת אם עומד בשאר התנאים שנקבעו בחוק).
 7. כתמיד, סוף מעשה במחשבה תחילה, כיועצים ו/או כמלווים את העסקאות עלינו לסקור בפני הלקוחות את כל האפשרויות, כדי שהם יוכלו לקבל החלטות מושכלות.

 

Ⓒ כל הזכויות שמורות לעו”ד (ו-רו”ח) יוסי קורן- בעל ניסיון של מעל 25 שנים בתחומי המיסים, והינו בעל משרד לעריכת דין. משמש גם כ- יו”ר (משותף) בוועדת מיסוי מקרקעין ארצית בלשכת עו”ד ו- מ”מ יו”ר פורום מיסים ארצי בלשכת עו”ד.

*אין לראות באמור במאמר זה כהמלצה לפעול כאמור בו, ובכל מקרה מומלץ כי לפני עשיית פעולה יש להיוועץ ולקבל חוות דעת מקצועית מאיש מיסים.

לקביעת שיחת ייעוץ-