1

הרצאתי בנושא: אופן מיסוי הכנסות שכ”ד בארץ ובחו”ל

הרצאתי בנושא: אופן מיסוי הכנסות שכ”ד בארץ ובחו”ל

  • הסבר ודוגמאות על 3 מסלולי מיסוי שכ”ד בישראל ואפשרויות לשילוב ביניהם.
  • הסבר ודוגמאות על מיסוי שכ”ד בחו”ל – החזקה כ- יחיד, L.L.C, זיכויים ועוד.