1

הרצאה שנשאתי: עדכונים וסוגיות במיסוי מקרקעין

הרצאה שנשאתי מול משקיעים, ועסקה במכלול ההיבטים של ההשקעה בנדל”ן:

– התיקונים בענין “מס רכישה”

– מסלולי הפטור 

– המס המוטב בגין הכנסות שכ”ד (כולל דוגמאות)  – שינויים שחלו ב- פטור ממס שבחhttps://www.youtube.com/watch?v=OUQyoYl9rWM&feature=emb_title