ההון שלכם גדל ? – תדאגו להסברים מניחים את הדעת (של פ”ש)

זמן קריאה: 3 דקות
image_printלהדפסת המאמר

לאחרונה פורסם פס”ד בענין יובל קיטה (ע”מ 47646-01-15) שעשוי לעניין כל אחד ואחת מאיתנו אם כשכירים (המחוייבים בהגשת דוחות שנתיים למס הכנסה), כעצמאים או כימצגים. באותו מקרה היה מדובר על נישום שבמסגרת ביקורת שומתית שנערכה לו בפ”ש חיפה הוחלט כי להכנסתו המוצהרת יש להוסיף הפרשי הון בלתי מוסברים בסכום של כמה מאות אלפי ש”ח.

העובדות:

1 – מר קיטה (להלן: “המערער“) ואשתו עבדו כשכירים.

2 – לבני הזוג היתה הכנסה מנכס בית דבר שחייב אותם להגיש דוחות שנתיים למס הכנסה.

3 – בבדיקת הדוחות השנתיים והצהרות ההון של בני הזוג החליט פ”ש להוציא להם שומה (בשלב א’) שכללה תוספת הכנסה של 900,000 ש”ח מהימורים ו- 50,000 ש”ח מ”פעילות בכרטיסי אשראי”.

4 – המערער הגיש השגה על השומות שהוצאו לו בשלב א’.

5 – בשלב ההשגה התקיימו שני דיוניים “פורמליים”, שלא הניבו הסכמות, ולאור זאת מפקח מטעם פ”ש הוציא צווים בהם נקבע קיומם של הפרשי הון בלתי מוסברים בסך – 315,878 ש”ח.

עיקרי הדיון וההכרעה:

במהלך הערעור עלו לדיון מגוון נושאים, מתוכם בחרתי לסקור עבורכם את הנושאים העקרוניים והמעניינים שיכולים להיות עבורכם שימושיים.

ההתנהלות בהליך ההשגה

1 – המערער טען לבטלות השומות לאור האופן והאופי של ניהול הליך ההשגה, בין היתר טען כי: לא נמסרו לו ולבא כוחו כל פרוטוקולים מהדיונים שנערכו, ואלו שכן נמסרו לא שיקפו את הדיון עצמו, פ”ש הפגין חוסר רצון לשמוע הסבריו ולא הסכים לזמן את הוריו (והורי אשתו) שיתמכו בהסבריו וכו’.

2 – למותר לציין, כי פ”ש טען אחרת והלין על חוסר שיתוף הפעולה מצדו של המערער, כאשר עליו היה הנטל לתת הסברים מניחים את הדעת להפרשי ההון שנטענו ע”י פ”ש.

קביעות בית המשפט

בית המשפט בחן בדקדקנות את התנהלות פ”ש וקבע מספר קביעות חשובות:

א – ניהול פרוטוקולים של דיוני השומה, תרשומות של שיחות הטלפון – אינם עניין אפוציונלי !
כבוד השופטת וינשטיין ממשיכה וקובעת:

מפקח או כל נציג של פקיד שומה (או בהתאמה מנהל מע”מ או מנהל מיסוי מקרקעין) הדן בעניינו של נישום המצוי בהליך
שומתי חייב (
ההדגשה במקור) לתעד את עיקרי מהלך הדיון“.

ב – כבוד השופטת דחתה את טענות המערער כי התנהלות פ”ש פגעה בזכותו להליך הוגן באופן שהוא עשוי להצדיק את בטלות השומה,
ואולם עם זאת כבוד השופטת מראה את אי שביעות רצונה מאופן התנהלותו של פ”ש, וכך היא מסכמת:

“ככלל ההליך השומתי שהשתקף לעיני מתוך הראיות שהובאו בפני – אינו מניח את הדעת כל עיקר”.

בנאדם עשיר

נטל ההוכחה בשומת הפרשי הון

כבוד השופטת חוזרת ומדגישה, כי כאשר פ”ש חושד בגידול הון בלתי מוסבר אצל הנישום, על האחרון לשכנע את פ”ש כי קיים לכך הסבר.

ההסברים של הנישום צריכים להיות מגובים ב- “מסמכים וראיות אחרות“, שהרי מדובר בהפרשי הון שאין להם הסבר שניתן למוצאו ברישומי פנקסי הנהח”ש של הנישום. הסברים אלו, אם אכן קיימים, נמצאים מחוץ לפנקסי הנהח”ש על פי עובדות הידועות לנישום בלבד.

הרמת נטל ההוכחה בעניין מתנות מקרובי משפחה

השופטת וינשטיין חוזרת ומדגישה, הלכה שכבר נקבעה בעבר במספר פסקי דין, כי נישום אשר הסבריו לגידול בהון הבלתי מוסבר שנמצא אצלו מתבססים על מתנות ו/או הלוואות מקרובי משפחתו – “נושא בנטל כבד מהרגיל“.

זכיות בהימורים כהסבר לגידול בהון

אחד ההסברים של הנישום, להפרשי ההון שנטענו ע”י פ”ש, היה כי הוא זכה בכ- 50,000 ש”ח בעת שהימר ב”ווינר”. פ”ש לא קיבל הסבריו אלו.

כבוד השופטת בחנה הסברו של הנישום ולמרות שהראה אישורי זכיה, לאור העובדה, כי האישורים לא כללו פרטים מזהים אודות הזכיה, הרי שלגישתה –

קשה לומר כי די בהצגתם על מנת שהמערער ייחשב כמי שעמד שנטל המוטל עליו להוכיח מקור זה לגידול בהון“.

פסק הדין

בסופו של דבר כבוד השופטת קיבלה חלק מהסבריו של המערער לגבי הפרשי ההון שנמצאו בין הצהרות ההון, החלק שכבוד השופטת קיבלה הספיק כדי להסביר את כל הפרשי ההון שנטענו ע”י פ”ש, וכתוצאה מכך ערעורו התקבל. 

סיכום והצעות ליישום ההלכות שנקבעו:

1 – על נישום לשמור ולתעד אסמכתאות לגבי סכומי כסף (או שווי כסף) המגיעים לידיו בין אם בדרך של מתנות מהוריו, מתנות מקרוביו, כספים שקיבל עקב אירועים שערך (חתונה, ברית/ה וכיוצא באלו אירועים). תיעוד שכזה עשוי לסייע לנישום, בבוא היום, להוכיח את המקורות לגידול בהונו.

2 – נישום יכול לסייע לעצמו ביסוס טענותיו אם ידאג כי במקרים של – מתנות/הלוואות מקרוביו, הן תועברנה לידיו דרך ח”ן הבנק שלו, דבר העשוי לשמשו כראיה, אם וכאשר יתבקש לתת הסבריו.

3 – הנישום צריך וטוב יעשה עם ישתף פעולה עם פ”ש כאשר הוא רוצה להוכיח את נכונות טענותיו. אי שיתוף פעולה מצדו עלול לגרור לאי נעימויות, עגמת נפש ואף לגרימת הוצאות (משפט) מיותרות.

4 – נישום שזכה בהימורים חוקיים בסכומים מהותיים טוב יעשה אם יתעד זכיותיו אלו, כך שאם וכאשר ישאל ו/או יצטרך לתת הסברים יהיו בידיו ראיות ואסמכתאות לגבי אותן זכיות.

 

 

Ⓒ כל הזכויות שמורות לעו”ד (ו-רו”ח) יוסי קורן- בעל ניסיון של מעל 25 שנים בתחומי המיסים, והינו בעל משרד לעריכת דין. משמש גם כ- יו”ר (משותף) בוועדת מיסוי מקרקעין ארצית בלשכת עו”ד ו- מ”מ יו”ר פורום מיסים ארצי בלשכת עו”ד.

*אין לראות באמור במאמר זה כהמלצה לפעול כאמור בו, ובכל מקרה מומלץ כי לפני עשיית פעולה יש להיוועץ ולקבל חוות דעת מקצועית מאיש מיסים.

image_printלהדפסת המאמר

לאחרונה פורסם פס”ד בענין יובל קיטה (ע”מ 47646-01-15) שעשוי לעניין כל אחד ואחת מאיתנו אם כשכירים (המחוייבים בהגשת דוחות שנתיים למס הכנסה), כעצמאים או כימצגים. באותו מקרה היה מדובר על נישום שבמסגרת ביקורת שומתית שנערכה לו בפ”ש חיפה הוחלט כי להכנסתו המוצהרת יש להוסיף הפרשי הון בלתי מוסברים בסכום של כמה מאות אלפי ש”ח.

העובדות:

1 – מר קיטה (להלן: “המערער“) ואשתו עבדו כשכירים.

2 – לבני הזוג היתה הכנסה מנכס בית דבר שחייב אותם להגיש דוחות שנתיים למס הכנסה.

3 – בבדיקת הדוחות השנתיים והצהרות ההון של בני הזוג החליט פ”ש להוציא להם שומה (בשלב א’) שכללה תוספת הכנסה של 900,000 ש”ח מהימורים ו- 50,000 ש”ח מ”פעילות בכרטיסי אשראי”.

4 – המערער הגיש השגה על השומות שהוצאו לו בשלב א’.

5 – בשלב ההשגה התקיימו שני דיוניים “פורמליים”, שלא הניבו הסכמות, ולאור זאת מפקח מטעם פ”ש הוציא צווים בהם נקבע קיומם של הפרשי הון בלתי מוסברים בסך – 315,878 ש”ח.

עיקרי הדיון וההכרעה:

במהלך הערעור עלו לדיון מגוון נושאים, מתוכם בחרתי לסקור עבורכם את הנושאים העקרוניים והמעניינים שיכולים להיות עבורכם שימושיים.

ההתנהלות בהליך ההשגה

1 – המערער טען לבטלות השומות לאור האופן והאופי של ניהול הליך ההשגה, בין היתר טען כי: לא נמסרו לו ולבא כוחו כל פרוטוקולים מהדיונים שנערכו, ואלו שכן נמסרו לא שיקפו את הדיון עצמו, פ”ש הפגין חוסר רצון לשמוע הסבריו ולא הסכים לזמן את הוריו (והורי אשתו) שיתמכו בהסבריו וכו’.

2 – למותר לציין, כי פ”ש טען אחרת והלין על חוסר שיתוף הפעולה מצדו של המערער, כאשר עליו היה הנטל לתת הסברים מניחים את הדעת להפרשי ההון שנטענו ע”י פ”ש.

קביעות בית המשפט

בית המשפט בחן בדקדקנות את התנהלות פ”ש וקבע מספר קביעות חשובות:

א – ניהול פרוטוקולים של דיוני השומה, תרשומות של שיחות הטלפון – אינם עניין אפוציונלי !
כבוד השופטת וינשטיין ממשיכה וקובעת:

מפקח או כל נציג של פקיד שומה (או בהתאמה מנהל מע”מ או מנהל מיסוי מקרקעין) הדן בעניינו של נישום המצוי בהליך
שומתי חייב (
ההדגשה במקור) לתעד את עיקרי מהלך הדיון“.

ב – כבוד השופטת דחתה את טענות המערער כי התנהלות פ”ש פגעה בזכותו להליך הוגן באופן שהוא עשוי להצדיק את בטלות השומה,
ואולם עם זאת כבוד השופטת מראה את אי שביעות רצונה מאופן התנהלותו של פ”ש, וכך היא מסכמת:

“ככלל ההליך השומתי שהשתקף לעיני מתוך הראיות שהובאו בפני – אינו מניח את הדעת כל עיקר”.

בנאדם עשיר

נטל ההוכחה בשומת הפרשי הון

כבוד השופטת חוזרת ומדגישה, כי כאשר פ”ש חושד בגידול הון בלתי מוסבר אצל הנישום, על האחרון לשכנע את פ”ש כי קיים לכך הסבר.

ההסברים של הנישום צריכים להיות מגובים ב- “מסמכים וראיות אחרות“, שהרי מדובר בהפרשי הון שאין להם הסבר שניתן למוצאו ברישומי פנקסי הנהח”ש של הנישום. הסברים אלו, אם אכן קיימים, נמצאים מחוץ לפנקסי הנהח”ש על פי עובדות הידועות לנישום בלבד.

הרמת נטל ההוכחה בעניין מתנות מקרובי משפחה

השופטת וינשטיין חוזרת ומדגישה, הלכה שכבר נקבעה בעבר במספר פסקי דין, כי נישום אשר הסבריו לגידול בהון הבלתי מוסבר שנמצא אצלו מתבססים על מתנות ו/או הלוואות מקרובי משפחתו – “נושא בנטל כבד מהרגיל“.

זכיות בהימורים כהסבר לגידול בהון

אחד ההסברים של הנישום, להפרשי ההון שנטענו ע”י פ”ש, היה כי הוא זכה בכ- 50,000 ש”ח בעת שהימר ב”ווינר”. פ”ש לא קיבל הסבריו אלו.

כבוד השופטת בחנה הסברו של הנישום ולמרות שהראה אישורי זכיה, לאור העובדה, כי האישורים לא כללו פרטים מזהים אודות הזכיה, הרי שלגישתה –

קשה לומר כי די בהצגתם על מנת שהמערער ייחשב כמי שעמד שנטל המוטל עליו להוכיח מקור זה לגידול בהון“.

פסק הדין

בסופו של דבר כבוד השופטת קיבלה חלק מהסבריו של המערער לגבי הפרשי ההון שנמצאו בין הצהרות ההון, החלק שכבוד השופטת קיבלה הספיק כדי להסביר את כל הפרשי ההון שנטענו ע”י פ”ש, וכתוצאה מכך ערעורו התקבל. 

סיכום והצעות ליישום ההלכות שנקבעו:

1 – על נישום לשמור ולתעד אסמכתאות לגבי סכומי כסף (או שווי כסף) המגיעים לידיו בין אם בדרך של מתנות מהוריו, מתנות מקרוביו, כספים שקיבל עקב אירועים שערך (חתונה, ברית/ה וכיוצא באלו אירועים). תיעוד שכזה עשוי לסייע לנישום, בבוא היום, להוכיח את המקורות לגידול בהונו.

2 – נישום יכול לסייע לעצמו ביסוס טענותיו אם ידאג כי במקרים של – מתנות/הלוואות מקרוביו, הן תועברנה לידיו דרך ח”ן הבנק שלו, דבר העשוי לשמשו כראיה, אם וכאשר יתבקש לתת הסבריו.

3 – הנישום צריך וטוב יעשה עם ישתף פעולה עם פ”ש כאשר הוא רוצה להוכיח את נכונות טענותיו. אי שיתוף פעולה מצדו עלול לגרור לאי נעימויות, עגמת נפש ואף לגרימת הוצאות (משפט) מיותרות.

4 – נישום שזכה בהימורים חוקיים בסכומים מהותיים טוב יעשה אם יתעד זכיותיו אלו, כך שאם וכאשר ישאל ו/או יצטרך לתת הסברים יהיו בידיו ראיות ואסמכתאות לגבי אותן זכיות.

 

 

Ⓒ כל הזכויות שמורות לעו”ד (ו-רו”ח) יוסי קורן- בעל ניסיון של מעל 25 שנים בתחומי המיסים, והינו בעל משרד לעריכת דין. משמש גם כ- יו”ר (משותף) בוועדת מיסוי מקרקעין ארצית בלשכת עו”ד ו- מ”מ יו”ר פורום מיסים ארצי בלשכת עו”ד.

*אין לראות באמור במאמר זה כהמלצה לפעול כאמור בו, ובכל מקרה מומלץ כי לפני עשיית פעולה יש להיוועץ ולקבל חוות דעת מקצועית מאיש מיסים.

לקביעת שיחת ייעוץ-