הבחירות – מיטיבות עם בעלי הקרקעות

זמן קריאה: 2 דקות
image_printלהדפסת המאמר

כידוע, בעלי קרקעות פרטיים המעוניינים למוכרן מחוייבים במס שבח, בהתאם להוראות חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ”ג-1963. שיעורי מס השבח הינם בהתאם למועד בו נרכשה הקרקע הנמכרת. כאשר חישוב חבות מס השבח נעשה בהתאם לחישוב הלינארי. וכך יוצא, כי ככל שהקרקע נרכשה לפני ה- 7/1/2001 חלק מהשבח ימוסה בשיעור המס השולי – 47% (להלן: “תקופת המס השולי“), חלק ימוסה בשיעור של עד 20% וחלק ימוסה בשיעור של עד 25%.

הממשלה במטרה להוזיל את עלויות הקרקע למגורים קבעה ב- 18/11/15 בחוק ההתייעלות הכלכלית הוראת שעה אשר מעניקה הקלה בחבות מס השבח למוכרי קרקעות המיועדות למגורים (להלן: “הוראת השעה“).

מי הם אותם בעלי קרקעות היכולים ליהנות מהקלות המס של הוראת השעה:

  1. מדובר על מכירת קרקע בישראל ע”י: יחיד, חברה משפחתית או שותפות.
  2. הקרקע נרכשה בתקופה שבין: 1/4/196 – 6/11/2001.
  3. הקרקע נמכרה בין התאריכים: 31/12/18 – 1/1/16.
  4. על הקרקע הנמכרת ניתן לבנות לפחות 8 דירות.

ומהי ההקלה במס ?

לגבי תקופת המס השולי, שיעור המס יהיה עד 25% (ולא שיעור המס השולי), מדובר בהנחה גדולה שיכולה להגיע למאות אלפי שקלים ואף למיליונים.

לכאורה, תקופת ההטבות הסתיימה לה ב- 31/12/18 ואולם כאן המקום לבחון את הוראות סעיף 38 לחוק יסוד הכנסת הקובע כי:

הבחירות מטיבות עם בעלי הקרקעות

כל חיקוק שתקפו היה פוקע תוך שני החדשים האחרונים לתקופת כהונתה של הכנסת היוצאת, או תוך ארבעה חדשים לאחר שהכנסת החליטה להתפזר, או תוך שלושת החדשים הראשונים לתקופת כהונתה של הכנסת הנכנסת – יעמוד בתקפו עד תום שלושת החדשים האמורים“.

וכך יוצא, כי לאור פיזור הכנסת הקודמת הוראת השעה שתוקפה היה עד ל-31.12.18 הוארכה עד ליום 30.7.19 (שלושה חודשים ממועד כינונה של הכנסת ה-21).

ואולם, כעת לאחר פיזורה של הכנסת ה- 21, הוראת השעה (כנראה) הוארכה שוב עד לחלוף שלושה חודשים מהמועד שבו תוקם הכנסת הבאה (כאשר נראה שההארכה תהיה לפחות עד 31/12/19).

ובכן, כפי שניתן להיווכח, אותם בעלי קרקעות אשר עומדים בתנאים הבסיסיים, שפורטו לעיל, ראוי שיבחנו את הכדאיות שלהם למכור ולנצל את ההטבה הגדולה, בטרם תפוג הוראת השעה.

* אין לראות באמור במאמר זה כהמלצה לפעול כאמור בו, ובכל מקרה מומלץ כי לפני עשיית פעולה יש להיוועץ ולקבל חוות דעת מקצועית מאיש מיסים.

* אין להעתיק, לשכפל או להשתמש במאמר זה ללא קבלת אישור מפורש מכותב המאמר.

Ⓒ כל הזכויות שמורות לעו”ד (ו-רו”ח) יוסי קורן- בעל ניסיון של מעל 25 שנים בתחומי המיסים, והינו בעל משרד לעריכת דין. משמש גם כ- יו”ר (משותף) בוועדת מיסוי מקרקעין ארצית בלשכת עו”ד ו- מ”מ יו”ר פורום מיסים ארצי בלשכת עו”ד.

*אין לראות באמור במאמר זה כהמלצה לפעול כאמור בו, ובכל מקרה מומלץ כי לפני עשיית פעולה יש להיוועץ ולקבל חוות דעת מקצועית מאיש מיסים.

image_printלהדפסת המאמר

כידוע, בעלי קרקעות פרטיים המעוניינים למוכרן מחוייבים במס שבח, בהתאם להוראות חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ”ג-1963. שיעורי מס השבח הינם בהתאם למועד בו נרכשה הקרקע הנמכרת. כאשר חישוב חבות מס השבח נעשה בהתאם לחישוב הלינארי. וכך יוצא, כי ככל שהקרקע נרכשה לפני ה- 7/1/2001 חלק מהשבח ימוסה בשיעור המס השולי – 47% (להלן: “תקופת המס השולי“), חלק ימוסה בשיעור של עד 20% וחלק ימוסה בשיעור של עד 25%.

הממשלה במטרה להוזיל את עלויות הקרקע למגורים קבעה ב- 18/11/15 בחוק ההתייעלות הכלכלית הוראת שעה אשר מעניקה הקלה בחבות מס השבח למוכרי קרקעות המיועדות למגורים (להלן: “הוראת השעה“).

מי הם אותם בעלי קרקעות היכולים ליהנות מהקלות המס של הוראת השעה:

  1. מדובר על מכירת קרקע בישראל ע”י: יחיד, חברה משפחתית או שותפות.
  2. הקרקע נרכשה בתקופה שבין: 1/4/196 – 6/11/2001.
  3. הקרקע נמכרה בין התאריכים: 31/12/18 – 1/1/16.
  4. על הקרקע הנמכרת ניתן לבנות לפחות 8 דירות.

ומהי ההקלה במס ?

לגבי תקופת המס השולי, שיעור המס יהיה עד 25% (ולא שיעור המס השולי), מדובר בהנחה גדולה שיכולה להגיע למאות אלפי שקלים ואף למיליונים.

לכאורה, תקופת ההטבות הסתיימה לה ב- 31/12/18 ואולם כאן המקום לבחון את הוראות סעיף 38 לחוק יסוד הכנסת הקובע כי:

הבחירות מטיבות עם בעלי הקרקעות

כל חיקוק שתקפו היה פוקע תוך שני החדשים האחרונים לתקופת כהונתה של הכנסת היוצאת, או תוך ארבעה חדשים לאחר שהכנסת החליטה להתפזר, או תוך שלושת החדשים הראשונים לתקופת כהונתה של הכנסת הנכנסת – יעמוד בתקפו עד תום שלושת החדשים האמורים“.

וכך יוצא, כי לאור פיזור הכנסת הקודמת הוראת השעה שתוקפה היה עד ל-31.12.18 הוארכה עד ליום 30.7.19 (שלושה חודשים ממועד כינונה של הכנסת ה-21).

ואולם, כעת לאחר פיזורה של הכנסת ה- 21, הוראת השעה (כנראה) הוארכה שוב עד לחלוף שלושה חודשים מהמועד שבו תוקם הכנסת הבאה (כאשר נראה שההארכה תהיה לפחות עד 31/12/19).

ובכן, כפי שניתן להיווכח, אותם בעלי קרקעות אשר עומדים בתנאים הבסיסיים, שפורטו לעיל, ראוי שיבחנו את הכדאיות שלהם למכור ולנצל את ההטבה הגדולה, בטרם תפוג הוראת השעה.

* אין לראות באמור במאמר זה כהמלצה לפעול כאמור בו, ובכל מקרה מומלץ כי לפני עשיית פעולה יש להיוועץ ולקבל חוות דעת מקצועית מאיש מיסים.

* אין להעתיק, לשכפל או להשתמש במאמר זה ללא קבלת אישור מפורש מכותב המאמר.

Ⓒ כל הזכויות שמורות לעו”ד (ו-רו”ח) יוסי קורן- בעל ניסיון של מעל 25 שנים בתחומי המיסים, והינו בעל משרד לעריכת דין. משמש גם כ- יו”ר (משותף) בוועדת מיסוי מקרקעין ארצית בלשכת עו”ד ו- מ”מ יו”ר פורום מיסים ארצי בלשכת עו”ד.

*אין לראות באמור במאמר זה כהמלצה לפעול כאמור בו, ובכל מקרה מומלץ כי לפני עשיית פעולה יש להיוועץ ולקבל חוות דעת מקצועית מאיש מיסים.

לקביעת שיחת ייעוץ-