איך עדיין ניתן לחסוך במס הכנסה לפני תום השנה?

זמן קריאה: 3 דקות
image_printלהדפסת המאמר

לאור פניות רבות של חברות וחברים, ראיתי לנכון להזכיר לכם שוב, כי בימים האחרונים של שנת 2018 ניתן עדיין לעשות מספר פעולות פשוטות העשויות להניב חסכון גדול בתשלומי מס ההכנסה.

לאחר שכל ימות השנה אנו דואגים ללא לאות לכלל לקוחותינו, הגיע הזמן שנדאג לעצמנו.

ראשית, אבהיר כמה מושגי יסוד בצורה הכי פשוטה:

הכנסה – הכוונה למחזור (ללא מע”מ).

הוצאה – הכוונה להוצאות שוטפות ששימשו אותנו במהלך השנה (להבדיל מרכישת נכסים).

הכנסה חייבת – היא למעשה ההפרש בין ההכנסות בניכוי ההוצאות. על הסכום המתקבל כ”הכנסה חייבת” משולם מס ההכנסה, בהתאם למדרגות המס במקרה של יחידים (אצל חברה – מס חברות).

נקודה חשובה שכדאי לדעת, היא העובדה כי אנו כעו”ד המעניקים שירותים רשאים לדווח על הכנסותינו לצרכי מס, לפי “בסיס מזומן”. המשמעות היא (לכאורה) כל הכנסה שנתקבלה עד 31/12 מהווה הכנסה שתיכלל בהכנסותינו באותה שנה, ומצד שני – כל הוצאה ששולמה עד 31/12 מהווה הוצאה שניתן לדרוש באותה השנה. כמובן שזה בצורה הכי פשטנית לשם הדגמת הסוגיה.

בואו ניווכח, כיצד שימוש מושכל בדיווח על “בסיס מזומן” עשוי לחסוך בחבות מס ההכנסה לשנת 2018.

ובכן כיצד כל אחד מאיתנו יכול להקטין חבות המס שלו לשנת 2018 ?
מבחינת ההוצאות – ניתן להקדים הוצאות שוטפות שממילא התכוונו להוציאן בתחילת 2019, או במהלכה, ולהוציאן כבר כעת, לקראת תום 2018. הוצאות כאלו יכולות להיות לדוגמא: הקדמת הצטיידות בציוד משרדי, הקדמת רכישת/תשלום עבור אביזרי שיווק שתכננו לרכוש במהלך 2019, תשלום דמי חבר עבור לשכת עו”ד, תשלום עבור ביטוח אחריות מקצועית, הקדמת טיפול ברכב המשמש לעבודה, וכיוצא באלו הוצאות (להבדיל מרכישת רכוש קבוע, כגון: מחשב, מדפסת, כסא, שולחן – שהם מותרים בניכוי דרך אחוזי הפחת השנתיים).

 

מבחינת ההכנסות – כל הכנסה שנקבל לאחר 31/12/2018, גם אם העבודה בוצעה במהלך שנת 2018, תיחשב כבר להכנסה לשנת 2019.

הנה יצא שמצד אחד אנו “מקדימים” הוצאות ומצד שני “דוחים” הכנסות, וכך באמצעות שני מהלכים אלו אנו עשויים לחסוך אלפי שקלים בחבות מס ההכנסה שלנו לשנת 2018.

נקודה נוספת וחשובה שראוי לדעת ולתת עליה את הדעת היא ההפקדות ל”קרן השתלמות“.

קרן ההשתלמות, נכון להיום, היא אפיק החיסכון הכי כדאי, ומדוע ?

1 – כל ההפקדה לקרן ההשתלמות (בהתאם להוראות הפקודה) – מהווה הוצאה לצרכי מס.

2 – ההפקדה מושקעת באפיקי השונים, בהתאם לבחירת המפקיד, וכך עשויה להיווצר תשואה.

3 – התשואה – פטורה ממס !

חיסכון

ובכן, קיבלנו אפיק השקעה שגם מהווה הוצאה לצרכי מס, גם הקטנו חבות המס ו- גם התשואה פטורה מכל מס. חשוב לציין, כי קרן השתלמות מהווה חסכון סגור ל- 6 שנים (במקרים מסוימים פחות), ואולם – גם אם נבחר לפתוח את קרן ההשתלמות, בימים אלו לפני תום 2018, כבר נהנה משנת וותק. ד”א, ראוי לציין, כי בעת פתיחת קרן ההשתלמות אין חובה להפקיד אלפי ש”ח, ניתן אף לפתוח קרן חדשה להפקיד 100 ש”ח בלבד, וכך כבר צברנו שנת וותק.

לנוחותכם, רצ”ב שיקופית המדגימה כיצד ניתן לחשב סכום ההפקדה האופטימלית לקרן ההשתלמות:

לסיכום, מספר הצעות ודרכים באמצעותם ניתן לחסוך בשנת 2018 תשלום המיסים:

1 – הקדמה של תשלומים בגין הוצאות שוטפות, שממילא תידרשנה במהלך שנת 2019, כגון:

– רכישת ציוד משרדי.

– תשלום דמי חבר ללשכת עו”ד.

– תשלום פוליסה בגין אחריות מקצועית.

2 – דחיית קבלת תקבולים בגין הכנסות – לשנת 2019.

3 – בעלי משרד בבית – ניתן לדרוש כהוצאות חלק יחסי מההוצאות הביתיות.

 

אני כאן לשירותכם ולרשותכם לסייע לכם לכלכל את צעדיכם !

 

Ⓒ כל הזכויות שמורות לעו”ד (ו-רו”ח) יוסי קורן- בעל ניסיון של מעל 25 שנים בתחומי המיסים, והינו בעל משרד לעריכת דין. משמש גם כ- יו”ר (משותף) בוועדת מיסוי מקרקעין ארצית בלשכת עו”ד ו- מ”מ יו”ר פורום מיסים ארצי בלשכת עו”ד.

*אין לראות באמור במאמר זה כהמלצה לפעול כאמור בו, ובכל מקרה מומלץ כי לפני עשיית פעולה יש להיוועץ ולקבל חוות דעת מקצועית מאיש מיסים.

image_printלהדפסת המאמר

לאור פניות רבות של חברות וחברים, ראיתי לנכון להזכיר לכם שוב, כי בימים האחרונים של שנת 2018 ניתן עדיין לעשות מספר פעולות פשוטות העשויות להניב חסכון גדול בתשלומי מס ההכנסה.

לאחר שכל ימות השנה אנו דואגים ללא לאות לכלל לקוחותינו, הגיע הזמן שנדאג לעצמנו.

ראשית, אבהיר כמה מושגי יסוד בצורה הכי פשוטה:

הכנסה – הכוונה למחזור (ללא מע”מ).

הוצאה – הכוונה להוצאות שוטפות ששימשו אותנו במהלך השנה (להבדיל מרכישת נכסים).

הכנסה חייבת – היא למעשה ההפרש בין ההכנסות בניכוי ההוצאות. על הסכום המתקבל כ”הכנסה חייבת” משולם מס ההכנסה, בהתאם למדרגות המס במקרה של יחידים (אצל חברה – מס חברות).

נקודה חשובה שכדאי לדעת, היא העובדה כי אנו כעו”ד המעניקים שירותים רשאים לדווח על הכנסותינו לצרכי מס, לפי “בסיס מזומן”. המשמעות היא (לכאורה) כל הכנסה שנתקבלה עד 31/12 מהווה הכנסה שתיכלל בהכנסותינו באותה שנה, ומצד שני – כל הוצאה ששולמה עד 31/12 מהווה הוצאה שניתן לדרוש באותה השנה. כמובן שזה בצורה הכי פשטנית לשם הדגמת הסוגיה.

בואו ניווכח, כיצד שימוש מושכל בדיווח על “בסיס מזומן” עשוי לחסוך בחבות מס ההכנסה לשנת 2018.

ובכן כיצד כל אחד מאיתנו יכול להקטין חבות המס שלו לשנת 2018 ?
מבחינת ההוצאות – ניתן להקדים הוצאות שוטפות שממילא התכוונו להוציאן בתחילת 2019, או במהלכה, ולהוציאן כבר כעת, לקראת תום 2018. הוצאות כאלו יכולות להיות לדוגמא: הקדמת הצטיידות בציוד משרדי, הקדמת רכישת/תשלום עבור אביזרי שיווק שתכננו לרכוש במהלך 2019, תשלום דמי חבר עבור לשכת עו”ד, תשלום עבור ביטוח אחריות מקצועית, הקדמת טיפול ברכב המשמש לעבודה, וכיוצא באלו הוצאות (להבדיל מרכישת רכוש קבוע, כגון: מחשב, מדפסת, כסא, שולחן – שהם מותרים בניכוי דרך אחוזי הפחת השנתיים).

 

מבחינת ההכנסות – כל הכנסה שנקבל לאחר 31/12/2018, גם אם העבודה בוצעה במהלך שנת 2018, תיחשב כבר להכנסה לשנת 2019.

הנה יצא שמצד אחד אנו “מקדימים” הוצאות ומצד שני “דוחים” הכנסות, וכך באמצעות שני מהלכים אלו אנו עשויים לחסוך אלפי שקלים בחבות מס ההכנסה שלנו לשנת 2018.

נקודה נוספת וחשובה שראוי לדעת ולתת עליה את הדעת היא ההפקדות ל”קרן השתלמות“.

קרן ההשתלמות, נכון להיום, היא אפיק החיסכון הכי כדאי, ומדוע ?

1 – כל ההפקדה לקרן ההשתלמות (בהתאם להוראות הפקודה) – מהווה הוצאה לצרכי מס.

2 – ההפקדה מושקעת באפיקי השונים, בהתאם לבחירת המפקיד, וכך עשויה להיווצר תשואה.

3 – התשואה – פטורה ממס !

חיסכון

ובכן, קיבלנו אפיק השקעה שגם מהווה הוצאה לצרכי מס, גם הקטנו חבות המס ו- גם התשואה פטורה מכל מס. חשוב לציין, כי קרן השתלמות מהווה חסכון סגור ל- 6 שנים (במקרים מסוימים פחות), ואולם – גם אם נבחר לפתוח את קרן ההשתלמות, בימים אלו לפני תום 2018, כבר נהנה משנת וותק. ד”א, ראוי לציין, כי בעת פתיחת קרן ההשתלמות אין חובה להפקיד אלפי ש”ח, ניתן אף לפתוח קרן חדשה להפקיד 100 ש”ח בלבד, וכך כבר צברנו שנת וותק.

לנוחותכם, רצ”ב שיקופית המדגימה כיצד ניתן לחשב סכום ההפקדה האופטימלית לקרן ההשתלמות:

לסיכום, מספר הצעות ודרכים באמצעותם ניתן לחסוך בשנת 2018 תשלום המיסים:

1 – הקדמה של תשלומים בגין הוצאות שוטפות, שממילא תידרשנה במהלך שנת 2019, כגון:

– רכישת ציוד משרדי.

– תשלום דמי חבר ללשכת עו”ד.

– תשלום פוליסה בגין אחריות מקצועית.

2 – דחיית קבלת תקבולים בגין הכנסות – לשנת 2019.

3 – בעלי משרד בבית – ניתן לדרוש כהוצאות חלק יחסי מההוצאות הביתיות.

 

אני כאן לשירותכם ולרשותכם לסייע לכם לכלכל את צעדיכם !

 

Ⓒ כל הזכויות שמורות לעו”ד (ו-רו”ח) יוסי קורן- בעל ניסיון של מעל 25 שנים בתחומי המיסים, והינו בעל משרד לעריכת דין. משמש גם כ- יו”ר (משותף) בוועדת מיסוי מקרקעין ארצית בלשכת עו”ד ו- מ”מ יו”ר פורום מיסים ארצי בלשכת עו”ד.

*אין לראות באמור במאמר זה כהמלצה לפעול כאמור בו, ובכל מקרה מומלץ כי לפני עשיית פעולה יש להיוועץ ולקבל חוות דעת מקצועית מאיש מיסים.

לקביעת שיחת ייעוץ-